Ganglion

Kallas också Senknuta

Senast ändrad 2015-09-23 av Anders Nilsson Överläkare

Ganglion är en relativt vanlig, godartad knöl som uppstår i anslutning till en led. Denna har en kommunikation till leden och innehåller ledvätska. Knölen kan variera i storlek beroende på hur mycket vätska som finns i den. Med tiden blir vätskan mer trögflytande/gelatinös och kan uppfattas som hård. Dessa kan vara smärtsamma eller symtomfria. Besvären kan variera över tid. Ganglier kan uppstå efter överansträngning, tidigare skada eller artros, men i många fall finns ingen känd bakomliggande orsak.

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom läkarundersökning. Ofta behövs ingen vidare utredning eftersom utseende, lokalisation och symtom är typiska för ganglion. Vid tveksamheter kan man verifiera diagnosen med ultraljud.

Behandlingsalternativ

I många fall försvinner ganglier spontant. Vid bestående knöl i kombination med smärta kan man punktera och suga ut vätskan samt eventuellt injicera kortison. Det finns dock en relativt stor risk för återfall. Vid kvarstående besvär kan man överväga operation. Det finns dock en viss återfallsrisk även efter operation.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ganglion är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.