Gastric bypass

Senast ändrad 2016-04-06 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gastric bypass är en operation som gör ändringar i ditt matsmältningssystem för att hjälpa dig gå ner i vikt. Detta görs genom att begränsa hur mycket du kan äta och genom att minska upptaget av näringsämnen samt gör dig intolerant mot livsmedel som du ändå bör undvika (dvs koncentrerat fett och socker). Gastric bypass görs när kost och motion inte har fungerat eller om du har allvarliga hälsoproblem på grund av din vikt. Idag är gränsen för när kirurgi kan vara aktuell BMI≥40 eller BMI≥35 i kombination med andra samtidiga överviktsrelaterade sjukdomar.

Du bör vara medveten om att alla former av viktminskningskirurgi, inklusive gastric bypass, är stora kirurgiska åtgärder som kan utgöra allvarliga risker och biverkningar. De innebär också att du måste göra permanenta hälsosamma förändringar i din kost och få regelbunden motion för att säkerställa det långsiktiga resultatet och minska obehagen efter överviktskirurgi. Det är inte en enkel åtgärd utan risk för problem utan sista behandlingssteget när inget annat har fungerat.

Operation

Före behandlingen

Fyra veckor innan operationen får du börja med en pulverdiet. Detta för att minska storleken på levern vilket underlättar för kirurgen vid operationen och minskar riskerna. Du ska sluta röka minst 6 veckor innan operationen. Förutom de mycket viktiga positiva effekterna för lungor, kärl och minskad cancerrisk så innebär rökfrihet inför operation klart minskade risker för komplikationer till följd av färre sårinfektioner och bättre sårläkning. Det är viktigt att hålla upp minst 6 veckor efter operationen för sårläkningseffekterna. Slutar du härefter för gott har du vunnit mycket för din hälsa! Du blir sövd inför operationen och behöver därför vara fastande, vanligen från midnatt kvällen innan. Du får också duscha och tvätta dig med en särskild bakteriedödande tvål flera gånger inför operationen. Du kan behöva få blodproppsförebyggande sprutor. Du får antibiotika i förebyggande syfte mot infektion.

Så går det till

Operationen görs vanligen med titthålsteknik. Det innebär att en rörformad kamera förs in genom ett litet snitt i huden, buken blåses upp med koldioxid för att skapa utrymme att arbeta i och kirurgen arbetar sedan med hjälp av långa instrument som förs in genom små snitt i huden. Arbetet följs via en bildskärm. Titthålskirurgi ger snabbare återhämtning, mindre sårsmärta, mindre risk för sårinfektioner och ärrbråck och bättre kosmetiskt resultat jämfört med öppen kirurgi.

 Vid operationen skapar kirurgen en liten ficka av magsäcken motsvarande ungefär 30ml. Den lilla fickan kopplas direkt till tunntarmens mellersta del. När du äter krävs endast en liten mängd mat för att fylla fickan och övre delen av magsäcken skickar en mättnadssignal till hjärnan tidigt, som om hela magsäcken vore full. Detta är en av de bidragande orsakerna till att du känner dig mätt snabbare och äter mindre. Det bidrar också att magsäcksfickans innehåll töms till en del av tunntarmen som skiljer sig från vad som är normalt. Eftersom maten går förbi den första delen av tunntarmen och dessutom blandas med magsafter, galla och bukspott senare tar kroppen upp mindre näringsämnen och kalorier än den normalt skulle ha gjort. Operationen tar ungefär en timme. Vanligen har du inte mycket smärtor efter operationen. Värk i axlarna kan förekomma och beror på gasen som spänner ut buken under operationen. Det retar andningsmuskeln vilket ger en värk i axlarna. Detta är ofarligt och försvinner efter några dagar.

Efter behandlingen

Efter Gastric Bypass operationen kan du endast äta 1-2 dl per måltid och du kommer få följa en viss diet första tiden. Till att börja med endast vätskor, sedan passerad mat och såsmåningom vanliga livsmedel. Du kommer upptäcka många begränsningar i vad och hur mycket du kan äta och dricka. Du skrivs ut när du kan svälja tillräckligt med vätska för att inte bli uttorkad (1500ml), inte har feber och har en adekvat smärtlindring med smärtstillande i tablettform, vanligen efter 1-3 dagar vid titthålskirurgi. Sjukskrivningstiden är normalt 2 veckor.

Du har återbesök hos dietist och sjuksköterska för att kontrollera din hälsa efter 6-8 veckor, efter 6 månader och 1 år efter viktminskningskirurgi. Efter 1 år remitteras du till din vårdcentral som ska se dig på ett återbesök efter 2 år för fortsatt uppföljning och förskrivning av vitaminer och mineraler. Dessa kommer du att behöva ta livslångt. Händer något under mellantiden som du tror har att göra med din operation ska du vända dig till den enhet som opererade dig.

Kilona försvinner fort. Viktnedgången är ofta 30% på 2-3år. Viktminskningen leder till positiva effekter såsom minskad risk för fetmarelaterade sjukdomar och för tidig död. Många blir av med sin typ2-diabetes och kvinnor ökar sina möjligheter att bli gravida (dock rekommenderas att man undviker att bli gravid under de första 12-18 månaderna eftersom det föreligger en risk för dåligt näringsupptag). Förutom de medicinska fördelarna brukar självbild och självkänsla påverkas positivt. Du kan uppleva förändringar som beror på att din kropp reagerar på den snabba viktminskningen under de första tre till sex månaderna inklusive:

  • värk i kroppen
  • trötthet (som om du har influensa)
  • köldkänsla
  • torr hud
  • hårförtunning/håravfall
  • humörsvängningar

Komplikationer/risker

Som vid alla större operationer innebär Gastric Bypass en del risker, både på kort och lång sikt.

  •  Exempel på komplikationer i samband med operationen är: Större blödning, infektion, biverkningar från narkosen, blodproppar, andningsproblem, läckage från magsäcken. Ungefär 1-2% av alla som genomgår gastric bypass drabbas av svåra komplikationer.
  •  På lång sikt förekommer också: Tarmobstruktion, dumpingsymtom (orsakar diarré, illamående, eller kräkning), bråck, undernäring, överskottshud.

Upp till 1/3 opereras inom ett år för att ta bort överskottshud. Det är framför allt magen som opereras. För att bli opererad av plastikkirurg ska man vara viktstabil, ha BMI<30 och överskottshuden orsaka hygieniska problem, rörelseproblem, skav, sår eller eksem. 

Överskottshud på armar, byst, lår och bak får patienten bekosta själv hos privatpraktiserande plastikkirurg.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Gastric bypass är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Gastric bypass ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar