Gastroskopi

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Före undersökningen

Först bedövas svalget med spray.

Bedövningen ger en känsla av tjockhet i svalget, någon egentlig svullnad är det inte fråga om. Genom bedövningen förlorar du tillfälligt känseln i svalget vilket gör att obehagen av instrumentet minskar. Om du tidigare reagerat allergiskt på lokalbedövning hos exempelvis tandläkaren är det viktigt att du informerar vårdpersonalen om detta.

Under undersökningen ligger du på vänster sida och du får bita om ett ihåligt munstycke som instrumentet förs in igenom. På så vis undviker du att bita om själva instrumentet och skyddar samtidigt dina tänder. Instrumentet förs ner över tungan och bak i svalget, där blir du uppmanad till att svälja. När du sväljer glider instrumentet ner i matstrupen. Efter passagen ner i matstrupen är det viktigt att du fokuserar på din andning. För att undvika att sätta i halsen och börja hosta ska du inte svälja den saliv som normalt bildas i munnen. Låt den rinna ut på det underlägg som lagts under kinden.

 Läkaren för sedan ned en böjlig slang (gastroskop) via munnen. Gastroskopet förs via svalget och matstrupen ner till magsäcken och tolvfingertarmen. Men hjälp av videoteknik överförs bilden till en TV-skärm. Genom gastroskopet granskar läkaren magslemhinnan och tar ibland provbitar för mikroskopisk undersökning. Vid undersökningen blåses luft in i magsäcken för att kunna inspektera slemhinnan och eventuella förändringar. Detta kan upplevas lite obehagligt med tryck i magen, uppspändhet och/eller smärta. Vid behov kan vi snabbt ge lugnande medicin. Totalt tar undersökningen ungefär 15 minuter.

Så går det till

Undersökningen görs på fastande mage, svältande minst sex timmar innan undersökningen. Om patienten behandlas med Waran eller annan blodförtunnande medicin skall denna eventuellt sättas ut före undersökningen.

OBS! Du som medicinerar med:

Waran, Warfarin, Marcumar eller Marevan. Gör uppehåll i 5 dagar före undersökning. Kontakta AK-mottagningen en vecka före din undersökning för dosminskning och blodprov (PK). ). PK-prov ska tas dagen före undersökning. Vid undersökningstid på måndag måste PK-prov tas minst 2 timmar före bokad tid.


Plavix, Clopridogrel, Efient och Brilique gör uppehåll i 5 dagar före undersökning (blodprov behövs ej)
Xarelto, Eliquis och Pradaxa gör uppehåll i 1 dag före undersökning (blodprov behövs ej)


Trombyl, Fragmin, Klexane, Innohep kan tas som vanligt t.o.m. dagen före undersökning men INTE på undersökningsdagen (blodprov behövs ej)

Behandlas du med insulin, var vänlig kontakta din diabetesmottagning för eventuell dosjustering inför undersökning.

Andra mediciner kan du ta som vanligt på undersökningsdagen dock minst 2 timmar före undersökning.

Diskutera detta med vederbörande läkare eller endoskopiavdelningen.

 

Efter undersökningen

Ibland kan man behöva ta biopsier för PAD – patologisk anatomisk diagnostik. Dessa skickas till patologlaboratoriet för analys. Det tar ungefär fyra veckor innan vi får svaret på vävnadsprovet.

Efter undersökningen får du inte äta eller dricka något på 1 timma. Detta beror på att svalget är bedövat och att det annars finns risk att få ner mat och dryck i luftstrupen.

Den luft som blåsts in i magen under undersökningen kan ge upphov till uppblåsthets känsla, rapningar och väderspänningar. Besvären lättar allt eftersom luften försvinner.

Om du i samband med undersökningen fått lugnande läkemedel måste du stanna kvar på GEA i ca.½ timma för övervakning. Du får inte heller köra något fordon förrän nästa dag.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Gastroskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Gastroskopi ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar