Genomlysning/Intervention

Senast ändrad 2016-10-10 av Heidi Panduro Verksamhetsassistent

Genomlysning är en röntgenundersökning som ger rörliga bilder av kroppsdelar, organ eller olika mekanismer i kroppen. Under genomlysning utförs ibland även olika typer av ingrepp som kallas för intervention. Undersökningen respektive ingreppet utförs vanligtvis av en röntgenläkare som får hjälp av sköterskor. För att få ut mer information ur bilderna används ofta kontrastmedel.

 

Hur går det till att få bilder?

Ett röntgenrör sänder ut en så kallad joniserande strålning som riktas på den undersökta kroppsdelen. De olika vävnadstyperna i kroppsdelen (ben, muskler, organ) och kontrastmedlet skiljer sig i sin täthet vilket gör att de släpper igenom olika mycket av röntgenstrålningen. Dessa skillnader registreras av en detektor och resultatet blir en 2D bild i gråtoner. Många sådana stillbilder i rad ger slutligen en filmsekvens av det undersökta området.

 

Varför gör man undersökningen?

Fördelen med genomlysningen är att läkaren kan följa komplexa kroppsfunktioner (som t ex funktionen av mag-tarmkanalen, urinvägarna eller kärlen) i realtid och direkt kan bedöma om det finns tecken på sjukdomar eller skador i dem. Ofta finns möjligheten att försöka påverka eventuella sjukdomstillstånd med en gång (s k intervention). Exempelvis kan ett tarmvred lösas eller ett trångt kärl vidgas.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar får patienten information om hur undersökningen går till och vilka förberedelser som behövs, antingen via kallelsen eller via röntgenpersonalen på plats.

 

Förberedelserna beror till stor del på om och på vilket sätt patienten ska få kontrastmedel. Om tarmen ska undersökas kan det vara nödvändigt att redan innan undersökningen dricka en viss mängd kontrastmedel. Om kontrastvätska ska sprutas in i ett blodkärl måste patienten ofta tillfälligt sluta med vissa mediciner och ta ett blodprov för att kontrollera njurfunktionen.

 

Innan undersökningen börjar kan det vara nödvändigt att duscha och byta kläder.

Så går det till

Om kontrastmedel ska ges under undersökningen sker det antingen genom att dricka det eller via en plastslang som placeras i ett blodkärl, i mag-tarmkanalen eller i urinvägarna.

 

Man kan bli undersökt liggande, sittande eller stående. När den undersökta kroppsdelen, röntgenröret och detektorn befinner sig i rätt position tar läkaren bildserierna, ger eventuellt kontrastmedel och berättar för patienten hur hen ska förhålla sig. Läkaren ser bilderna direkt på en TV-skärm och bedömer om det finns tecken på sjukdomar eller skador och om dessa kan åtgärdas med en gång. En genomlysning tar ca en halvtimme, en genomlysning med intervention kan däremot ta en timme och ibland även längre.

Efter undersökningen

Efter undersökningen tas plastslangen bort som lades för att ge kontrastmedel. Satt slangen i ett blodkärl läggs ett tryckförband. Har man fått kontrastvätska i blodet ska man vanligtvis dricka mycket under det första dygnet efter undersökningen så att medlet utsöndras med urinen.

 

En röntgenläkare granskar bilderna och skickar svaret till den läkare som begärde undersökningen.

Komplikationer och risker

Alla undersökningsmetoder som baseras på röntgenstrålning är potentiellt hälsovådliga. Därför bör dessa metoder bara användas om det är säkert att nyttan med undersökningen är större än faran man utsätter patienten för. Stråldosen vid enklare genomlysningar ligger på en relativt låg nivå, komplicerade kärlingrepp under genomlysning kan dock medföra en betydande stråldos. Man försöker undvika röntgenundersökningar hos gravida kvinnor.

 

Kontrastmedlet kan utlösa allergiska reaktioner och om det tillförs till blodet finns risk för påverkan av njur- och sköldkörtelfunktionen. Det är därför viktigt att röntgenpersonalen informeras i förväg om eventuell överkänslighet eller funktionsrubbningar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Genomlysning/Intervention är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Genomlysning/Intervention ingår i tema Tema radiologi