Giftstruma

Kallas också Tyreotoxikos med diffus struma, Tyreotoxikos med toxisk uninodulär struma, Tyreotoxikos med toxisk multinodulär struma

Senast ändrad 2016-01-19 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är sköldkörteln?
Sköldkörteln ligger på halsen och producerar ämnesomsättningshormon som kroppen behöver för att kunna fungera normalt.

Vad är giftstruma?
Giftstruma är en sjukligt ökad utsöndring av ämnesomsättningshormon i kroppen från sköldkörteln. Tillståndet kan vara förenat med en förstoring av sköldkörteln (struma).  Giftstruma kan bero på Grave´s sjukdom men också vara en del av en godartad knölstruma (toxisk knölstruma, toxiskt adenom). Knölstruma förekommer i alla åldrar men är vanligast hos äldre individer.  Symptom på giftstruma kan vara trötthet, hjärtklappning, onormala svettningar, viktnedgång, stresskänsla, nedstämdhet och ögonbesvär.

Så ställs diagnosen

Varför ska jag opereras för giftstruma?
Giftstruma kan behandlas med mediciner, radioaktivt jod eller operation. Vanliga orsakar för att välja operation är att giftstruman inte läkt ut under medicinsk behandling eller kommit tillbaka efter medicinsk behandling. Andra skäl kan vara att sköldkörteln samtidigt är förstorad, att man har ögonbesvär beroende på giftstruman eller av något skäl inte kan fullfölja medicinsk behandling.

Hur bör jag utredas innan operation?
Utredning med läkarundersökning och blodprovstagning görs vanligen av endokrinolog eller medicinläkare. Inför operation är det viktigt att nivåerna av ämnesomsättningshormon normaliseras på medicinsk väg. Om man har röstpåverkan bör man genomgå stämbandsundersökning innan operationen.

Behandlingsalternativ

Finns risker med operationen?
De tre vanligaste komplikationerna efter sköldkörteloperation är:

  1. blödning
  2. skada på stämbandsnerven vilket kan leda till permanent heshet
  3. skada på bisköldkörtlarna vilket leder till för låga kalknivåer i blodet

Hur stor del av sköldkörteln måste tas bort?
Vid giftstruma tas hela sköldkörteln bort.

Hur brukar förloppet kring operation vara?
Operationsdagen är du fastande från midnatt. Operationen tar cirka 1,5-2,5 timmar. Efter sex timmar på uppvakningsavdelningen får du komma till vårdavdelning. Det är normalt att ha lite halsont men oftast kan man äta och dricka redan på operationsdagens kväll. De flesta patienter kan skrivas ut från sjukhuset första dagen efter operationen. Vanliga aktiviteter kan man göra från första dagen efter operationen och tyngre fysisk aktivitet efter två veckor. Oftast blir du sjukskriven två veckor.

Hur blir det efter operationen?
Så snart du hämtat dig efter sköldkörteloperationen kan du leva precis som innan operationen, men du kommer alltid behöva ersättning med ämnesomsättningshormon. Sköldkörteloperationen ger förutsättningar för att kroppen ska läka efter giftstruman. Det innebär att en del av besvären man haft av sin giftstruma kan finnas kvar direkt efter ingreppet men försvinner med tiden. Många patienter som opererats för giftstruma upplever en gradvis förbättring många månader efter operationen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Giftstruma är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Giftstruma ingår i tema Tema kirurgi