Glutenintolerans

Kallas också Celiaki

Senast ändrad 2015-12-30 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Glutenintolerans eller celiaki som det också kallas, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Gluten skadar tarmluddet i tarmens slemhinna hos den som har glutenintolerans och det gör att man inte kan tillgodogöra sig näringen i maten på ett bra sätt. Besvären brukar gå över om man undviker att äta sådant som innehåller gluten.

Det är oklart varför vissa blir känsliga för gluten. Den viktigaste kända orsaken är ärftlighet.

Om man har glutenintolerans är det vanligt att man känner sig trött, har diarré, gaser och buller i magen och går ner i vikt. Man kan också få blåsor i munnen och värk i skelettet. Man kan ha glutenintolerans utan att veta om det.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Glutenintolerans är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Glutenintolerans ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar