Gonorré

Gonorré orsakas av en bakterie och smittar via oskyddade samlag (vaginala, anala och orala). Överföring kan också ske från mor till barn vid förlossningen. Alla som är smittade får inte symtom men får man symtom uppträder de i allmänhet inom en vecka efter smittotillfället. Smittan kan föras vidare oavsett om man har symtom eller inte. Män får oftare symtom än kvinnor och de vanligaste symtomen är sveda vid vattenkastning och flytning (ofta lite gulaktig). Kvinnor kan även få blödningar mellan menstruationerna. Gonorré i ändtarm och svalg ger vanligen inga symtom men ibland kan gonorré i ändtarmen ge en flytning.

Obehandlad gonorréinfektion kan hos kvinnor leda till äggledarinflammation (salpingit) som i sin tur kan leda till ofrivillig barnlöshet, kroniska buksmärtor och utomkvedshavandeskap. Vid obehandlad gonorré hos män kan infektionen spridas från urinröret och ge inflammation av bitestikel (epididymit). Gonorré kan även orsaka ögoninfektion. I ovanliga fall kan bakterien spridas i kroppen och ge t ex ledbesvär eller feber.

Behandlingsalternativ

Om man misstänker att man kan ha blivit smittad med gonorré ska man i först hand söka sig till en mottagning som är specialiserad på sexuellt överförbara sjukdomar. Där tas prover och vid konstaterad infektion ges antibiotika som injektion eller i tablettform. Efter avslutad antibiotikabehandling tas prov för att kontrollera att infektionen läkt ut.

Gonorré tillhör de så kallade allmänfarliga sjukdomarna enligt smittskyddslagen. Om det visar sig att man har gonorré är man skyldig att medverka vid smittspårning. Man måste då uppge vilka de senaste sexuella kontakterna är. Full sekretess gäller vid smittspårningen och den smittades identitet kommer inte att avslöjas för kontakterna. Man är skyldig att följa de förhållningsregler som ges. Undersökning, provtagning och behandling är kostnadsfri.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Gonorré är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Gonorré ingår i tema Tema infektion