Gulsot hos nyfödda barn

Kallas också Neonatal hyperbilirubinemi

Senast ändrad 2017-03-08 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Gulsot hos nyfödda barn

De flesta för tidigt födda barn men också en del barn som är födda i fullgången tid får gulsot under några dygn. Under fostertiden har barnet ett högre antal röda blodkroppar. När barnet är fött behövs inte samma antal röda blodkroppar och dessa bryts då ner. Ämnet bilirubin som är en restprodukt vid nedbrytningen av röda blodkroppar, tas normalt hand om av levern. Hos nyfödda barn är levern omogen och klarar inte alltid av att bryta ner tillräckligt mycket bilirubin, så att detta istället fälls ut i huden och gör den gul. Bilirubinnivån kan följas med hjälp av blodprov, då för hög halt bilirubin kan vara skadligt. Barn med nyföddhetsgulsot behandlas med hjälp av så kallad fototerapi vilket innebär att de får ligga under en ljuslampa och/eller på en ljusbädd. Ljuset hjälper till att bryta ner bilirubinet så att det kan utsöndras via urin och avföring. Barnet har då enbart en blöja på sig och ögonskydd för att inte störas av ljuset. Fototerapin pågår oftast ett till flera dygn och kan behöva upprepas vid behov. För det mesta får korta pauser tas i samband med att barnet ska äta vilket även ger föräldrarna möjlighet att få hålla om sitt barn.

Fototerapin pågår oftast ett till flera dygn och kan behöva upprepas vid behov. Fototerapin pågår oftast ett till flera dygn och kan behöva upprepas vid behov.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Gulsot hos nyfödda barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.