Gummibandsligering vid hemorrojder

Senast ändrad 2017-08-22 av Anna Newmark Ledning, hälso- och sjukvård

Gummibandsligering vid hemorrojder innebär att blodtillförseln till hemorrojden stoppas med hjälp av ett gummiband. Gummibandet sätts på plats och dras åt med hjälp av en speciell apparat och när hemorrojden inte längre får något blod, skrumpnar den och lossnar efter en till två veckor.

Gummibandsligering görs endast av hemorrojder som sitter i tarmslemhinnan och inte av ytligare hemorrojder. Behandlingen gör inte ont.

Före behandlingen

Behandlingen görs medan du är vaken och du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. 

Så går det till

När det är dags för din behandling får du ligga ner på sidan på en brits och ha dina ben lätt vinklade. Behandlingen ska inte göra ont och du får därför ingen bedövning.

Det är oftast en kirurg som utför behandlingen. Hon/han använder ett instrument med en ringformad öppning som är ungefär en centimeter i diameter. På utsidan av ringen har man spänt upp ett gummiband. Kirurgen drar en hemorrojd genom den ringformade öppningen med en tång, och sedan skjuts gummibandet ner över basen av hemorrojden. Gummibandet snörper av blodflödet till hemorrojden, så att denna så småningom förtvinar och ramlar av.

För att man inte ska få svullnad och irritation runt hela ändtarmsöppningen samtidigt, behandlar man oftast bara en hemorrojd åt gången.

Efter behandlingen

Efter behandlingen kan det kännas svullet i ändtarmsöppningen och reta till avföring. Försök inte avhjälpa detta genom toalettbesök och kraftiga krystningar. Besvären går över efter cirka ett dygn och lättar också om man lägger sig ner och vilar några minuter. Meddela behandlande läkare om du besväras av förstoppning. Du kan då få råd och eventuellt recept på lämplig medicin.

Vid svårare smärtor skall du ta kontakt med vårdgivaren. Vid lättare smärtor kan du ta smärtstillande medicin t.ex. Alvedon/Panodil.

 

En liten blödning är vanlig efter behandlingen. I sällsynta fall kan en större blödning uppstå och blod kan rinna ut från ändtarmsöppningen. Denna blödning kan uppkomma efter tre-tio dagar.

En till två veckor efter behandlingen har den behandlade hemorrojden skrumpnat och den ramlar då av.

Komplikationer och risker

En komplikation kan vara att det någon gång hamnar hud under gummibandet, och då gör det ont. Om det gör mycket ont, får man säga till så att gummibandet kan avlägsnas. Inte heller efter behandlingen ska man ha ont, men det kan bli en viss svullnad i området och ett visst obehag, särskilt i samband med toalettbesök.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Gummibandsligering vid hemorrojder är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.