Hälsoprover i samband med beroende

Senast ändrad 2017-01-31 av Linda Schulz Ledning, hälso- och sjukvård

Vid substitutionsbehandling:

Som en uppföljning av behandlingen tar vi hälsoprover minst en gång per år, exempelvis leverprov, EKG m.m. Minst en gång per år kommer du som patient även få träffa en läkare för ett uppföljande hälsosamtal.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hälsoprover i samband med beroende är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.