Handledsfraktur

Kallas också Distal radiusfraktur, Distal ulnafraktur

Senast ändrad 2016-07-04 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Brott (fraktur, vanligtvis på strålbenet) på handleden är ett vanligt benbrottet som behandlas inom sjukvården. Vanligtvis sker det i samband med fall eller yttre våld mot handleden.

Så ställs diagnosen

Om man ramlat och tagit emot sig med handen, har mycket ont och är svullen kring handleden bör man få handleden undersökt för att se om den är bruten. Om man har brutit handleden är det svårt att röra handleden men också att böja och sträcka i fingerlederna och tummen.

Besvären kan variera mycket beroende på hur stor skadan är. Ibland kan ett handledsbrott bara innebära en spricka i strålbenet och det händer att människor inte ens går till läkare med en sådan skada. Man tror att det bara rör sig om en stukning. Den här typen av handledsbrott kan läka bra utan behandling.

Om brottet är så svårt att det har blivit felställning i skelettet kräver skadan behandling. Ju förr skadan behandlas, desto bättre. Men om skadan uppstår mitt i natten eller långt från sjukhus kan man vänta några timmar med behandlingen utan risk. Ofta kommer patienten till akutmottagningen där görs första bedömningen av en sjuksköterska och sedan av en läkare. Läkaren undersöker handled/arm och bedömer

-smärta och svullnad

-samt handen och fingrarnas rörlighet, känsel och blodcirkulation.

Sedan görs ofta en om en röntgenundersökning (fotografering av benet i armen med oftast 2 bilder) för att tydligare se skadan och fastställa eventuell felställningar.

Behandlingsalternativ

Det finns olika behandlingar beroende på hur benbrottet ser ut.  En ortopedläkare bedömer vilken behandling som behövs. Om ingen felställning föreligger räcker det ofta med att gipsa. Vissa skador kräver att benet som är brutet läggs tillrätta, så kallat reponeras. En mer komplicerad skada kan behöva opereras.

Endast gipsbehandling

Det räcker vanligtvis med fyra veckors gipsbehandling för att skadan ska ha hunnit börja läka och stabiliseras.

Behandling med operation

När man har en svårare felställning räcker inte gipsbehandling alltid. Då kan det bli aktuellt med operation av handledbrottet. Det finns flera olika sätt att operera handledsbrott. Ett sätt är att lägga brottet tillrätta och sedan sätta tunna metallpinnar inne i benet för att hålla kvar benbitarna i läge och sedan komplettera fixationen med en gipsskena under vanligtvis fyra veckor.

En annan metod är att fixera brottet med en yttre ram på utsidan av huden, så kallad extern fixation. Det innebär att två gängade pinnar skruvas in i strålbenet ovanför brottet och att två andra pinnar skruvas fast i handen. De två paren av pinnar förbinds sedan med metallstag som sitter utanpå huden och som låses fast. Fördelen med denna teknik är att man inte behöver öppna själva brottet, att man slipper gips och att benfragmenten fixeras stadigare. Nackdelen är att den yttre ramen är otymplig och kan vara praktiskt besvärande. Den yttre ramen brukar för det mesta få sitta kvar i fyra till sex veckor. Om man har en svårare skada kan den behöva sitta ännu längre.

En operationsmetod som används mer ofta är att fixera brottet med en metallplatta som sätts närmast benet, under mjukdelarna och huden. Operationsärret blir vanligen på handledens undersida. Metallplattan, som är liten och tunn, fixerar brottet med hjälp av skruvar som sätts på ömse sidor av brottet. Plattan lämnas nästan alltid kvar efter att benet har läkt.

Oftast kan patienten gå hem och förbereda sig inför då operation, då sker det inom 10 dagar. Vid akut operation börjar förberedelserna direkt i samband med akutmottagningens besök, det är mindre vanligt. Det är viktigt att följa de rutiner du har fått om dusch och fasta innan operationen.

Eftervården av handledsbrott

Det är viktigt att hålla handen högt under den första veckan och att röra på fingrar, armbåge och axel enligt träningsprogrammet ”håll svullnaden borta”. Då minskar risken för svullnad och stelhet. Gipset ska sitta bra utan att det klämmer eller gör ont.

De flesta som gipsas följs upp med ett kontrollbesök inklusive ny röntgen 7-10 dagar efter skada. Då syns det om felställningen är godtagbar och skadan börjat läka, om inte beslutas då om operation. Det uppföljande besöket sker på ortopedmottagningen. Om röntgenbilden ser bra ut träffar patienten arbetsterapeut eller fysioterapeut som bland annat kontrollerar svullnad, funktion i fingrar, armbåge och axel. Vid behov justeras även gipset.

Det är bra att använda armen och handen till lättare alldagliga sysslor. Man ska dock undvika tyngre belastning som att bära matkassar och lyfta stekpannor under ett par veckor. När gipset tas bort, vanligtvis fyra veckor efter skadan och två veckor efter operation startar din rehabilitering hos arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hur många besök som behövs varierar. Träningen bedrivs till största delen på egen hand.

Om det smärtar eller om man är stel i handleden eller om fingrarna inte fungerar som de ska även flera månader efter att brottet har läkt bör man kontakta ortopedmottagningen.

Övrigt att tänka på:

Att sluta röka inför en operation bidrar till förbättrad läkningsförmåga och kan minska risken för infektioner. Går det inte att sluta röka bör man avstå från rökning minst ett dygn innan och ett dygn efter operationen.

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Handledsfraktur är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.