Hembaserad vård vid ätstörning

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

För en del unga patienter i ätstörningsbehandling kan det visa sig svårt för föräldrarna och patienten att komma i gång med en normalisering av måltidssituationen och det är svårt för föräldrarna att hjälpa patienten att förbättra sitt ätande.

För de yngre patienterna kan Anorexi-Bulimimottagningens team för hembaserad vård göra hembesök för att på plats, i måltidssituationen, ge stöd till föräldrar, med syfte att hjälpa föräldrar med rutiner och förhållningssätt runt mat och måltider som gagnar ett tillfrisknande hos patienten. Detta kan innebära att ge råd när det gäller hur man kan organisera måltider och stöd i att servera rätt mängd mat och dryck.

Team för hembaserad vård arbetar även med stödinsatser för våra unga vuxna patienter. Ofta handlar detta om patienter som av olika anledningar har svårt att få till stånd en fungerande måltidsstruktur i hemmet, med bakgrund i bristande stöd i omgivningen eller egen symptombild.

Team för hembaserad vård vid anorexi-bulimiverksamheten är ett enhetsövergripande team som består av sjuksköterskor och skötare som i tillägg till det mobila arbetet även är anknuten till mottagningen, dagvården och heldygnsvården.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hembaserad vård vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hembaserad vård vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri