Hembaserat föräldrastöd för unga vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog

För en del unga patienter i ätstörningsbehandling kan det visa sig svårt för föräldrarna och patienten att komma i gång med en normalisering av måltidssituationen och det är svårt för föräldrarna att hjälpa patienten att förbättra sitt ätande.

För de yngre patienterna kan anorexi-bulimimottagningens stödteam göra hembesök för att på plats, i måltidssituationen, ge stöd till föräldrar, med syfte att hjälpa föräldrar med rutiner och förhållningssätt runt mat och måltider som gagnar ett tillfrisknande hos patienten. Detta kan innebära att ge råd när det gäller hur man kan organisera måltider och stöd i att servera rätt mängd mat och dryck. Vanliga teman man jobbar med är att hantera motstånd och ångest liksom motivation och coachning mot mål. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hembaserat föräldrastöd för unga vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hembaserat föräldrastöd för unga vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri