Hepatit C

Senast ändrad 2015-09-18 av Johanna Petersson Viir Verksamhetsutvecklar

Hepatit C orsakas av ett virus (hepatit c-viruset) och infektionen sprids med smittat blod. Tidigare kunde man bli smittad genom blodtransfusion, men sedan mer än 20 år tillbaka Hepatit C-testas allt blod som lämnas till blodcentralerna. Det vanligaste sättet att bli smittad idag är genom intravenöst missbruk vid delning av droger eller sprutor. Man kan också bli smittad vid kontakt med små mängder blod på annat sätt, t ex. vid tatuering. Smittan kan också i sällsynta fall spridas sexuellt. Risken för att smitta från mor till barn i samband med graviditet är ungefär 1-5%.

Om du har smittats av Hepatit C måste du enligt smittskyddslagen följa visa regler. Dessa kan du hitta på smittskyddsenhetens hemsida (www.vgregion.se/smittskydd).

Hepatit C viruset infekterar levern och gör att man får en inflammation i levern. De allra flesta märker inte av att man blivit infekterad, men ungefär en av tio får symtom vid den akuta infektionen. De symtom man kan få är huvudvärk, muskelvärk, illamående och gulsot då hud-och ögonvitor kan färgas gulaktiga och urinen blir mörkfärgad och avföringen ljus.

Hos en del försvinner Hepatit C-viruset efter den akuta infektionen men tre av fyra får det som kallas för en kronisk hepatit C-infektion. Detta betyder att viruset finns kvar i blodet och i levern. Oftast har man då inga symtom och märker alltså inte av infektionen. Många som har kronisk hepatit C får aldrig några symtom eller komplikationer av sin sjukdom. Viruset kan dock med tiden ge skador på levern t ex. ärrbildningar. I värsta fall kan man utveckla skrumplever (kallas också levercirros). Dessa förändringar utvecklas ofta mycket långsamt, under tiotalsår. Hos ungefär en tredjedel av patienterna leder Hepatit C-infektionen till skrumplever efter 20-30 års infektion. Då finns det risk för komplikationer till följd av att levern inte fungerar som den ska och det finns också en ökad risk för cancer i levern. Man kan själv minska risken för skrumplever genom låg alkoholkonsumtion.

Vid Hepatit C-infektion är det viktigt att avgöra hur levern fungerar och om det finns några skador på levern. Detta görs dels med blodprover som t ex. kan visa om det finns inflammation i levern. Man kan också med hjälp av blodprover se om det finns några tecken till skrumplever eller nedsatt funktion i levern. För att bestämma hur mycket ärrvävnad det finns i levern kan man göra en undersökning som kallas för leverelasticitetsmätning. Denna undersökning görs på Infektionsmottagningen med en apparat som kallas för Fibroscan. I vissa fall kan man också behöva göra en leverbiopsi, vilket innebär att tar ett vävnadsprov från levern  

Så ställs diagnosen

Hepatit C diagnostiseras med hjälp av blodprover. Svar på blodprover kommer vanligtvis inom en vecka. Vanligen mäts två olika prover. Antikroppar mot Hepatit C-viruset (Anti-HCV) finns både hos de som har en aktiv infektion och hos de som har läkt ut och blivit av med viruset. För att se en aktiv infektion tittar man efter Hepatit C-virus i blodet (HCV-RNA eller HCV-Ag).

Behandlingsalternativ

Det stora medicinska målet med behandling vid kronisk hepatit C är att förhindra skrumplever som kan leda till leversvikt och/eller levercancer. Om hepatit C-infektionen läker ut, de vill säga viruset försvinner ur kroppen, så slutar inflammationen i levern och det bildas inte mer ärrvävnad/bindväv. Den onödiga bindväven/ärrvävnaden kan långsamt försvinna ur levern. Till och med en skrumplever kan förbättras en hel del vad det gäller bindvävsinlagringen.

Idag finns flera olika läkemedel för behandling av Hepatit C. Sedan ett par år tillbaka finns nya typer av läkemedel som leder till utläkning hos de allra flesta. Innan behandling görs en utredning för att se om det finns några skador på levern. De med svårast leverskada kommer att behandlas först.

För att behandlingen ska ha en bra effekt är det viktigt att alla läkemedel tas på rätt sätt. Varje patient har en ansvarig sjuksköterska som man kommer till för regelbunda kontroller och blodprovstagning. Behandlingen pågår under 12-24 veckor. När behandling är kontrolleras virusprover efter 3 och 6 månader. Om virus fortfarande är borta cirka ett halvt år efter avslutad behandling är infektion utläkt.

 

 

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hepatit C är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hepatit C ingår i tema Tema infektion