HIV

HIV-infektion orsakas av humant immunbrist virus. Efter eventuell smitta lagras viruset i kroppens arvsmassa och infektionen kan ej läka ut spontant.

Smittan kan överföras vid sexuell kontakt med HIV-infekterad partner samt från en infekterad kvinna till hennes barn. Man kan också smittas om man får i sig blod eller annan vävnad från en smittad person, till exempel om man delar spruta eller får blodtransfusion. I Sverige testas allt blod innan transfusion och ingen smitta har skett via blodtransfusion sedan testning infördes. HIV smittar inte vid kyssar eller sociala kontakter.

Så ställs diagnosen

En del nysmittade får så kallad primärinfektion några veckor efter att de smittats med feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och utslag. Många smittade får inga symptom alls. Det dröjer sedan flera år från smittotillfället tills man blir sjuk och dessa symtom beror på att immunförsvaret börjar bli nedsatt. Oftast får man infektioner, men även vissa tumörer kan uppträda.

Diagnos ställs genom att antikroppar mot HIV påvisas i patientens blod och i nuläget rekommenderas testning 6 veckor efter ett eventuellt smittotillfälle för att utesluta smitta.

Behandlingsalternativ

Någon specifik behandling som botar infektionen finns inte. Däremot finns numera effektiva mediciner som minskar mängden virus i kroppen och stannar upp sjukdomsutvecklingen. Det finns hittills inget vaccin mot sjukdomen.

Kondom är ett bra skydd mot HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar, såvida den är hel och används under hela samlaget. En HIV-positiv patient rekommenderas att inte dela toalettartiklar som rakhyvel eller tandborste med andra, att själv lägga förband på småsår samt förpacka nedblodat material. Gravida kvinnor infekterade med HIV behandlas för att minska risken att smitta fostret och HIV-infekterade mödrar brukar inte amma. Om man själv hjälper till att lägga om sår eller på annat sätt riskerar att komma i blodkontakt ska plasthandskar eller motsvarande användas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver HIV är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

HIV ingår i tema Tema infektion