HIV

Senast ändrad 2017-08-18 av Johanna Petersson Viir Verksamhetsutvecklar

Hivinfektion orsakas av humant immunbristvirus (hiv) som angriper och bryter ner immunförsvaret. Hiv var initialt en dödlig sjukdom, men har numera förvandlats till en kronisk infektion tack vare de effektiva läkemedel vi har tillgång till. En person som lever med hiv idag beräknas leva i stort sett lika länge som vem som helst.

Hiv kan överföras sexuellt vid oskyddade samlag (vaginala, anala och orala) och via blod eller annan vävnad från en smittad person, till exempel om man delar spruta, via blodtransfusion eller transplantation av vävnader och organ. Smittöverföring kan också ske från en mamma till sitt barn under graviditet och i samband med förlossning och amning. Hiv smittar inte vid sociala kontakter som handskakning, kyssar, att dela toalett med andra och så vidare.

I Sverige lever för närvarande ca 7000 personer med känd hivinfektion. Varje år rapporteras mellan 400 och 500 nya fall.

 

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom ett blodprov, så kallat ”hivtest”, där man letar efter antikroppar och/eller antigen (delar av viruset) som är specifika för hiv. För att säkert kunna utesluta hivinfektion, ska det ha gått 6 veckor mellan ett eventuellt smittillfälle och provtagning.

Enligt Smittskyddslagen har man rätt att testa sig anonymt, men om hivtestet utfaller positivt (det vill säga, hivinfektion kan påvisas) är man skyldig att uppge sin identitet.

Vissa individer får några veckor efter smittillfället lindriga och snabbt övergående symtom i form av feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och ibland utslag. Om infektionen inte upptäcks och behandlas dröjer det oftast flera år från smittillfället till immunbristen blir så uttalad att man blir sjuk och drabbas av olika ovanliga infektioner och tumörsjukdomar.

 

Behandlingsalternativ

Numera finns flera effektiva läkemedel och läkemedelskombinationer som gör att virusmängden i blod går ner till icke-mätbara eller knappt mätbara nivåer, att immunsystemet återhämtar sig och att man inte blir sjuk. Behandlingen är så effektiv att risken att överföra hiv till någon annan minskar påtagligt. Risken vid sexuella kontakter är i det närmaste obefintlig om man har en välfungerande behandling och icke-mätbara virusnivåer i blod.

Alla gravida ska erbjudas hivtest så att behandling kan sättas in om hiv påvisas. Därmed minskar risken för att barnet ska smittas under graviditet eller förlossning.

Det finns ingen bot och inget vaccin mot hiv. Det är därför viktigt med förebyggande åtgärder som att använda kondom under hela samlaget och att inte dela injektionsverktyg.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver HIV är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

HIV ingår i tema Tema infektion