Hjärnblödning

Kallas också Stroke, Slaganfall

Senast ändrad 2017-02-24 av Carina Larsson Kommunikatör

Hjärnblödning kan uppkomma på olika sätt. Vanligast är en blödning i själva hjärnvävnaden (intracerebral blödning) på grund av försvagade blodkärl. En hjärnblödning i mellanhjärnans mjuka hinnor (subarachnoidalblödning) uppstår ofta genom en medfödd försvagning på undersidan av hjärnan.

Symptomen kan vara samma som vid hjärninfarkt men varierar beroende på var i hjärnan blödningen sitter. Vid insjuknandet är det vanligt med huvudvärk, illamående, kräkning och medvetandepåverkan. Om blödningen uppkommer mellan de mjuka hinnorna på hjärnans undersida kan insjuknandet bli mycket akut och dramatiskt.

Behandlingsalternativ

Vid behandling av hjärnblödning kan olika insatser bli aktuella:

  • Operation
  • Rehabilitering
  • Information
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärnblödning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.