Hjärninfarkt

Senast ändrad 2015-03-19 av Carina Larsson Kommunikatör

Vid en hjärninfarkt uppstår skadan på grund av en blodpropp som täpper till en artär helt eller delvis. Blodproppen kan ha bildats på en annan plats i kroppen, till exempel i hjärtat, och transporterats med blodet till hjärnan. Den här typen av proppar kallas embolier. Alternativt har blodproppen bildats på plats i ett blodkärl i hjärnan. Om proppen har stoppat blodflödet för länge skadas en del av hjärnan.

Symptom vid hjärninfarkt kan vara skiftande beroende på vilken del av hjärnan som skadats.

Exempel på symptom är: 

  • svaghet och förlamning i ena sidan
  • känselnedsättningar
  • domningar
  • talsvårigheter
  • synrubbningar

Ring alltid 112 vid tecken på hjärninfarkt!

Behandlingsalternativ

Behandlingen vid en hjärninfarkt kan bestå av olika delar beroende på hur blodproppen som orsakar infarkten uppkommit och hur den drabbat hjärnan. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan vi bland annat erbjuda följande:

  • Trombolys
  • Rehabilitering
  • Information
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärninfarkt är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.