Hjärnskakning hos barn

Kallas också Kontusion, Commotio cerebri

Senast ändrad 2017-05-09 av Sofia Fia Månsson Enhetschef

När man får hjärnskakning innebär det att man slagit i huvudet så hårt att hjärnan hamnat i rörelse. Om man har slagit i huvudet och får huvudvärk, yrsel, illamående eller svårigheter att koncentrera sig bör man kontakta en vårdcentral. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen, på telefon 1177 för råd om vart man ska vända sig.

Föräldrainformation om Hjärnskakning hos barn

Om ditt barn fått hjärnskakning innebär det att han eller hon kan ha förlorat medvetandet, känt yrsel, varit trött och blek, fått en minneslucka, mått illa, kräkts eller uppfört sig annorlunda än vanligt. Några barn får bekymmer med huvudvärk och trötthet, men blir hela tiden bättre.

Det är viktigt att barnet får vila från skola eller barnomsorg tills besvären försvunnit och barnet varit helt som vanligt i ett dygn, vilket brukar ta ett par dagar upp till en vecka. Man bör även undvika aktiviteter som kräver stor koncentration, (läxläsning eller TV- och dataspel) innan barnet varit helt som vanligt i minst ett dygn. Barnet bör också undvika idrott, skolgymnastik eller andra aktiviteter där man riskerar att skada sig igen, tills barnet varit helt som vanligt i minst en vecka.

Om barnet den närmaste veckan får tilltagande huvudvärk, slöhet, oförklarliga kräkningar eller personlighetsförändringar bör ni snarast kontakta akutmottagningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

I enstaka fall kan man få långdragna besvär efter en hjärnskakning och behöva särskild hjälp för att träna upp sina förmågor igen. Tecken på detta kan bland annat vara att barnet fortfarande en månad efter händelsen: 

  • har huvudvärk
  • är rastlöst eller stökigt
  • har svårt att koncentrera sig
  • glömmer saker
  • blir långsamt
  • blir lätt uttröttbart eller behöver mer sömn än tidigare
  • ser eller hör sämre
  • tappar saker eller snubblar mycket
  • får svårt med ord och meningar
  • får svårare att lära sig nya saker
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärnskakning hos barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hjärnskakning hos barn ingår i tema Tema akutsjukvård  och  Tema barnsjukvård