Hjärnskakning

Kallas också Kontusion, Commotio cerebri

Skallskada som orsakat kortvarig medvetslöshet och/eller minneslucka benämns hjärnskakning. Vid ankomsten till akutmottagningen har patienter med hjärnskakning vanligen återfått fullt medvetande och mår relativt bra. Huvudvärk, illamående och kräkningar förekommer dock.

Bland patienter med hjärnskakning finns enstaka fall som utvecklar livshotande blödning innanför skallbenet. Huvudsyftet med den aktuella handläggningen av hjärnskakning är att i tid upptäcka dessa fall med blödningar.

Så ställs diagnosen

Den som fått en hjärnskakning bör snarast undersökas av läkare på sjukhus. Vid undersökningen bedöms om patienten behöver genomgå röntgen av huvudet eller inte. Röntgenundersökning görs med datortomografi, så kallad skiktröntgen. Om symtomen är lindriga behöver man inte röntgas utan kan återvända hem. Har man måttliga symtom görs röntgen och är denna normal kan man vanligtvis återvända hem. Om patienten inte mår bra eller om röntgen av hjärnan visar skador läggs patienten in på sjukhuset.

Behandlingsalternativ

En okomplicerad hjärnskakning behöver inte behandlas med annat än vila och smärtstillning. Efter hemgång bör patienten ta det lugnt de första dagarna men inte bara ligga till sängs. Receptfritt paracetamolpreparat (till exempel Panodil eller Alvedon) bör användas som smärtlindring vid behov, inte ASA (till exempel Treo) eller NSAID-preparat (till exempel Ipren och Voltaren).

Om något av följande symtom eller tecken uppträder skall patienten genast återkomma till sjukhuset:

 • slöhet eller svårighet att väckas
 • upprepade kräkningar
 • krampanfall
 • läckage av blod eller lättrinnande vätska från näsa eller öra
 • tilltagande svår huvudvärk
 • tillkomst av svaghet eller känselbortfall i armar eller ben
 • förvirring eller personlighetsförändring
 • pupillvidgning, dubbelseende eller annan synrubbning

Följande symtom är helt normala: trötthet, måttlig huvudvärk, illamående, irritation, yrsel, nedsatt minne, koncentrationssvårighet, ljudöverkänslighet, ljuskänslighet. Dessa symtom är vanliga de första dagarna. I allmänhet försvinner symtomen gradvis inom ett par veckor, men enstaka patienter kan uppleva symtom längre, i flera veckor eller månader och man bör då kontakta sin vårdcentral.

Hjärnan behöver lugn och ro tills den har återhämtat sig och därför skall den belastas så lite som möjligt. Det innebär att man under den första veckan bör undvika följande:

 • långvarigt TV-tittande
 • hög musik
 • datorspel och liknande
 • alkohol
 • sport som medför risk för ny hjärnskakning
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärnskakning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hjärnskakning ingår i tema Tema akutsjukvård