Hjärntumör

Senast ändrad 2015-05-21 av Johan Ljungqvist Leg. läkare

I Sverige diagnostiseras 1 300 – 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). Centrala nervsystemet är samlingsnamnet för hjärna och ryggmärg.

Så ställs diagnosen

Tumörer i hjärna och ryggmärg diagnostiseras med datortomografiundersökning (CT) och/eller magnetkameraundersökning (MR). Ofta görs båda dessa undersökningar.

Behandlingsalternativ

I de flesta fall behövs en neurokirurgisk operation, dels för att ge förutsättningar till förbättrad hälsa och dels för att ta reda på vilken typ av tumör det rör sig om. I många fall sker operationen genom att helt eller delvis avlägsna tumören och i en del fall begränsas operationen till att ta vävnadsprov (biopsi) som oftast möjliggör bestämning av tumörtyp.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärntumör är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hjärntumör ingår i tema Tema cancer