Hjärtfrekvensvariabilitetsanalys

Senast ändrad 2016-06-14 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV; Heart Rate Variability) kan analyseras vid längre registreringar av elektrokardiografi (EKG), och ger inblick i hur hjärtverksamheten finregleras via autonoma nervsystemet.

Så går det till

HRV ingår ibland i analys av LTER (långtids-EKG-registrering), och kan göras på befintlig insamlad EKG-information.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärtfrekvensvariabilitetsanalys är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hjärtfrekvensvariabilitetsanalys ingår i tema Tema klinisk fysiologi