Hjärtrehabilitering

Senast ändrad 2015-06-10 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Du som har drabbats av hjärtinfarkt och/eller genomgått ballong-vidgning (PCI) eller hjärtoperation rekommenderas att delta i träningsbaserad hjärtrehabilitering vid någon av Fysioterapienheterna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Träningen är individanpassad och sker i grupp.

Med regelbunden träning på rätt nivå minskar risken för återinsjuknande i hjärt-/kärlsjukdom.

Så går det till

Du kommer att kallas till ett individuellt besök hos fysioterapeut för rådgivning om fysisk aktivitet och träning. För att kunna erbjuda rätt träningsgrupp och ge dig råd om hur du bäst tränar på egen hand, rekommenderar vi dig att göra ett konditionstest vid detta tillfälle. Konditionstest kan utföras en vecka efter hjärtinfarkt eller genomgången ballongvidgning (PCI). Om du är hjärtopererad kan konditionstest utföras 2 veckor efter din operation, men vanligtvis görs det 4-5 veckor efter operationen.

Du erbjuds även att delta i vår hjärtskola. Syftet med hjärtskolan är att ge dig ökad kunskap om hjärt- och kärlsjukdom. Hjärtskolan innehåller information om sjukdomen, rehabilitering och åtgärder för att förebygga återinsjuknande. Antalet träffar kan variera från enhet till enhet, men vid varje tillfälle ingår lättare gymnastik eller cykling. Ha på dig bekväma kläder och skor. Gruppen leds av fysioterapeut.

Ämnen som tas upp under hjärtskola är:

  • Hjärtats uppbyggnad och funktion. Medicinsk bakgrund till hjärt-/kärlsjukdom. Här beskrivs vad en hjärtinfarkt är för något, hur den påverkar hjärtat och hur den successivt läks.
  • Medicinering. Information om vanliga läkemedel vid hjärt-/kärlsjukdom och om hur uppföljning av sjuksköterska och läkare sker via hjärtmottagningen.
  • Fysisk aktivitet och träning. Hur fysiskt aktiv kan jag vara efter hjärtinfarkt/PCI eller hjärtoperation och hur mycket bör jag träna?
  • Stress, krishantering och samtalsstöd. Hur påverkas kroppen av stress och vilka psykiska reaktioner är vanliga vid och efter en hjärtinfarkt?

Efter behandlingen

För att utvärdera effekten av träningen och för att på bästa sätt ge dig råd om fortsatt träning följs träningsperioden upp med samma tester. Målsättningen är att du efter avslutad träningsperiod fortsätter att träna på egen hand

Träningsrekommendationerna är:
Konditionsträning
3-5 ggr/vecka, 30-60 min per gång på en nivå motsvarande måttlig till hög

Styrketräning
2 ggr/vecka, 8-10 övningar i 1-3 set om 10-15 repetitioner

Fysisk aktivitet
Sammanlagt minst 30 min/dag övriga dagar i veckan

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärtrehabilitering är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hjärtrehabilitering ingår i tema Tema fysioterapi  och  Tema hjärt- och kärlsjukdomar