Hjärtsvikt

Kallas också Hjärtinsufficiens

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Behandlingsalternativ

Fysisk träning och dagliga aktiviteter vid kronisk hjärtsvikt
Vid kronisk hjärtsvikt är det inte ovanligt att du blir andfådd och trött när du är fysiskt aktiv.
Det finns dock stora möjligheter att förbättra din fysiska funktion och aktivitetsförmåga.
I denna information finner du vad fysioterapeut och arbetsterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan bistå dig med för att du ska få bästa möjliga fysiska funktion och kunna vara så aktiv som möjligt i ditt dagliga liv.

Fysioterapi
Fysisk träning kan avsevärt förbättra din fysiska funktion vid kronisk hjärtsvikt, vilket medför positiva effekter för dig i form av minskad andfåddhet och trötthet i samband med fysisk aktivitet.
Det är klart visat att livskvaliteten ökar som en effekt av fysisk träning.
Idag är det vetenskapligt klarlagt att fysisk träning kan förbättra såväl kondition som muskelfunktion för dig med kronisk hjärtsvikt. Det rekommenderas såväl nationellt som internationellt att fysisk träning ska erbjudas som en del av den medicinska behandlingen.
Du är välkommen att få hjälp med utprovning av anpassad fysisk träning hos fysioterapeut. Vi kan erbjuda individuellt anpassad träning i våra träningslokaler, alternativt i bassäng.
Träningsperioden inleds med test av fysisk prestationsförmåga vid individuella besök, följt av grupp- och hemträning. Det går alltid att hitta en träningsform som passar, oavsett ålder, kön och vilken
fysisk aktivitetsnivå du befinner dig på.
Träningen läggs upp tillsammans med dig så att du upplever den så lustfylld som möjligt.
Träningsperioden avslutas med att åter testa din fysiska prestationsförmåga för att kunna utvärdera träningen. Därefter erbjuds du möjlighet att fortsätta att träna utanför sjukhusets regi.
Du är välkommen att kontakta Fysioterapin och boka tid.

Arbetsterapi
Fysisk aktivitet och att vara aktiv i det dagliga livet har en positiv betydelse för hälsan. Vid kronisk hjärtsvikt är det vanligt att trötthet och andfåddhet leder till att man minskar sin aktivitet.
Om du upplever andfåddhet och trötthet som påverkar din förmåga att göra det du vill och måste i vardagen, är du välkommen att träffa arbetsterapeut som finns på vårdavdelningen.
Arbetsterapeuten bidrar med råd och stöd som kan hjälpa dig att vara aktiv utifrån dina förutsättningar och vad som är betydelsefullt för just dig att kunna göra.
Utifrån din specifika hälso- och livssituation hjälps vi åt att hitta en balans mellan aktivitet och vila, samt praktiska lösningar och strategier för att bättre orka göra det du vill.


Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hjärtsvikt är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hjärtsvikt ingår i tema Tema akutsjukvård  och  Tema geriatrik  och  Tema hjärt- och kärlsjukdomar