Högdos gammaglobulin

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gammaglobulin är i princip synonymt med immunglobulin och antikroppar. Hos en frisk person bildas immunglobulin av en specialiserad typ av vita blodkroppar, plasmaceller. Detta sker normalt som en reaktion på en infektion. Via blodgivare kan stora mängder gammaglobulin tas till vara för att ges till patienter. Dessa preparat renas och genomgår noggranna analyser för att eliminera smittämnen som givarna kan tänkas ha, t.ex. hepatit eller HIV.

Högdos gammaglobulin kan bli aktuellt för patienter med starkt nedsatt egen produktion, ibland ärftligt betingad men också vid vid vissa blodcancersjukdomar där både sjukdomen och behandlingen hämmar produktionen. Indikation att ge sådan behandling är fr.a. ökning av infektioner. Behandlingen är tekniskt enkel och patienten kan själv efter viss träning ge sig högdos gammaglobulin subkutant i hemmet.

En annan indikation för högdos gammaglobulin är att påverka immunsystemet i gynnsam riktning vid låga trombocytnivåer orsakade av att de försvinner för snabbt (ITP) eller mer sällan motsvarande för de röda blodkropparna (hemolytisk anemi).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Högdos gammaglobulin är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Högdos gammaglobulin ingår i tema Tema hematologi