Hörselscreening

Senast ändrad 2017-09-01 av Therece Hedberg Undersköterska, vård-/specialavdelning

Hörselscreening erbjuds alla nyfödda barn, inom Sahlgrenska Univeristetssjukhuset.

Inom 2 veckor får man en tid via en kallelse hemskickad.

Syftet med screeningen är att tidigt upptäcka medfödda hörselskador, för att kunna påbörja habilitering och därmed möjliggöra god språkutveckling.

KONTAKT/ÖSTRA

Telefon: 031-343 54 41

Måndag-Fredag:  07:30-08:00 samt 15:45-16:15

 

Före undersökningen

Undersökningen är lättatre att utföra om ert barn är lungt och stilla, gärna sovande.

Eftersom screeningen kräver tystnad så är vi tacksamma om eventuella syskon väntar utanför.

Så går det till

Den vanligaste metoden är registrering av OAE, otoakustiska emissioner. Ett klickljud, via en prob, sänds in i barnets hörselgång och hårcellerna i innerörat sätts i rörelse. Dessa rörelser avger ett svagt ljud som tas upp av en mikrofon.

Om ytterligare test behövs, används hjärnstamsaudiometri. Ett klickljud sänds in i örat och svaren i hörselbanorna registreras med hjälp av tre elektroder som klistras på barnets huvud.

Båda undersökningarna är snabba och orsakar inget obehag.

Efter undersökningen

När testet blir godkänt bedöms barnets hörsel som väsentligen normal.

Även om det nyfödda barnet har fått godkänt resultat, kan hörselproblem uppkomma senare, framförallt till följd av mellanörekatarr. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på barnets hörsel- och språkutveckling.

Komplikationer och risker

Det finns inga komplikationer eller risker med screeningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hörselscreening är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.