Hörseltest av nyfödda

Senast ändrad 2015-03-23 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Hörseltest görs på nyfödda barn för att upptäcka medfödda hörselskador. Hörseltestet görs för att kunna påbörja habilitering om det finns en medfödd hörselskada.

Alla nyfödda barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds hörseltest, vanligtvis några dygn efter barnets födelse. Hörseltest görs oftast i samband med Storkenbesöket.

Så går det till

Den vanligaste metoden för hörseltest är registrering av otoakustiska emissioner (OAE). Ett klickljud sänds in i barnets hörselgång och hårcellerna i innerörat sätts i rörelse. Rörelserna avger ett svagt ljud som tas upp av en mikrofon.

Om ytterligare test behövs används hjärnstamsaudiometri. Ett klickljud sänds in i örat och svaren i hörselbanorna registreras med tre elektroder som klistras på barnets huvud.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hörseltest av nyfödda är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.