Hörselundersökning

Inom plastikkirurgin görs hörselundersökningar som regel inför operationer i samband med läpp-käk-gomspalt. Undersökning av hörseln görs också inför operation av en del andra former av skall- och ansiktsmissbildningar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hörselundersökning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hörselundersökning ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård