Hudtransplantation

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Hudtransplantation kan påskynda sårläkning och minska sårsmärta. Alla ytliga sårtyper kan transplanteras. Undantag är cancersår, aktivt inflammerade vaskulitsår (= vid kärlväggsinflammation) och infekterade sår.

Före behandlingen

Såret bör vara rent och utan tecken till infektion.

Så går det till

Ingreppet görs genom en enkel pinch (transplantation av små hudöar som är "pinchade" - utskurna ifrån lårets framsida och placerade i ett sår - eller punchgraftmetoden (transplantation av små hudöar som är "punchade" - runda utskurna hudbitar med rund biopsikniv ifrån lårets framsida och placerade i ett sår till de mindre såren. Meshad delhudstransplantation görs framför allt vid stora sår. Meshning innebär att man tar ett stycke hud som får skåror i sig så att det liknar ett nät och kan bredas ut över en stor yta.

Transplantation kan göras dels som delhudstransplantation dels som fullhudstransplantation. Delhudstransplantation innebär operativ flyttning av överhud (epidermis) och delar av läderhud (dermis), exempelvis från låret, till den plats på kroppen som behöver transplanteras. Fullhudstransplantation innebär operativ flyttning av alla hudlagren, exempelvis från ansiktet.

Delhudstransplantation
Ingeppet utförs i allmänhet i lokalbedövning och tar ca.1 timme. I vissa fall används narkos. Förbandet på transplantatet består av en salvkompress närmast operationsområdet med fuktade kompresser, torra kompresser samt ytterst en elastisk binda och tagstället (där huden tagits) försluts också med ett torrt förband.

Tagstället är lättblödande, framför allt när lokalbedövningen släpper. Förbandet kan därför vara i behov av att bytas eller förstärkas under det första dygnet. Vid blödning från transplantatet och/eller tagstället, som inte stoppar vid förstärkning av förbandet (kan t.ex. inträffa hos patienter som står på blodförtunnande läkemedel ska läkare kontaktas.

Delhudstransplantatets lokalisation är avgörande för mobiliseringen. Vid transplantat på nedre extremiteterna bör benet hållas i högläge i möjligaste mån tills transplantatet är inläkt. Ibland krävs rullstol. Vid transplantat över leder läggs ofta en gipsskena för att hålla området så stilla som möjligt.

Fullhudstransplantation
Fullhudstransplantat görs ffa vid tumörer och sår av olika slag som är så stort att man inte kan direktsuturera, eller att en direktsutur är olämplig. Fullhudstransplantat används i ansiktet av kosmetiska skäl, på händer och fötter för bättre funktion. Ingreppet utförs i allmänhet i lokalbedövning och tar ca.1 timme. I vissa fall används narkos. Vanligen används ett knytförband som består av en salvkompress närmast transplantatet, flavinparaffinbomull ovanpå samt skumplast. Förbandet sys fast med hållsuturer för att hålla transplantatet på plats mot sårytan. En torr bomullskompress kring knytförbandet sätts för att ta upp blödning eller sårvätska.

Tagstället (där man tar fullhuden) sitter oftast bakom örat eller på halsen och är en suturrad som tejpas medhudvänlig pappershäfta eller smala tejpremsor (steristrips). Tagstället blöder ofta när bedövningen släpper. Ibland behöver förbandet förstärkas. Om transplantatet sitter i närheten av munnen, skall patienten iaktta viss försiktighet iakttagas när man tuggar.

Fullhudstransplantatets lokalisation är avgörande för mobiliseringen. Vid fullhudstransplantat i ansiktet ska försiktighet iakttas när man böjer sig fram, då detta kan vara ansträngande för operationsområdet. Vid fullhudstransplantat på nedre extremiteter bör benet hållas i högläge i möjligaste mån tills transplantatet är inläkt. Ibland krävs rullstol.Vid transplantat över leder läggs ofta en gipsskena för att hålla området så stilla som möjligt.

Hudtransplantation vid brännskador
Vid djupa brännskador görs ofta hudtransplantation. Hud tas då i möjligaste mån från oskadda hudområden. Ibland kan kirurgen under samma operation avlägsna den döda huden och transplantera direkt, men det är vanligt att det krävs flera operationer, speciellt om det är oklart hur mycket hud som kommer att överleva eller om ytorna är väldigt stora

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hudtransplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hudtransplantation ingår i tema Tema plastikkirurgi