Huggormsbett

Senast ändrad 2015-05-19 av Sofia Fia Månsson Enhetschef

Huggormsbett gör oftast ont och kan ses som en till tre (oftast två) små punkter med 6-9 mm avstånd. Det är vanligt att det uppstår en svullnad och rodnad runt bettet, svullnaden kan sprida sig längs den drabbade kroppsdelen.

Ring alltid Giftinformationscentralen via 112 eller på telefon 08-33 12 31 för att få råd om du har blivit huggormsbiten.

Den som blivit huggormsbiten bör snabbt transporteras till sjukhus/vårdcentral för bedömning. Tänk på att vara stilla och vila eftersom giftet sprids fortare vid ansträngning.
Ta omedelbart av åtsittande saker som skor och smycken eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp. Försök inte suga ut giftet, det kan förvärra förloppet.

Behandling:
Huggormsserum s.k. antiserum kan effektivt hejda sjukdomsförloppet om du har reagerat starkt på bettet.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Huggormsbett är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Huggormsbett ingår i tema Tema akutsjukvård  och  Tema barnsjukvård