Hyperparatyreoidism HPT

Kallas också Primär hyperparatyreoidism, Sekundär hyperparatyreoidism

Senast ändrad 2016-01-18 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bisköldkörtlar (Paratyreoidea)
De flesta människor har fyra stycken bisköldkörtlar, belägna bakom sköldkörteln (sitter på halsens framsida strax nedom struphuvudet). Varje bisköldkörtel har en storlek ungefär som ett risgryn. Bisköldkörtlarna bildar ett hormon (parathormon, PTH), som bland annat reglerar kroppens kalk- och fosfatbalans.

De flesta människor har fyra stycken bisköldkörtlar, belägna bakom sköldkörteln (sitter på halsens framsida strax nedom struphuvudet). De flesta människor har fyra stycken bisköldkörtlar, belägna bakom sköldkörteln (sitter på halsens framsida strax nedom struphuvudet).

Vad är primär hyperparatyreoidism?
Primär hyperparatyreoidism (pHPT) karaktäriseras av överproduktion av parathormon (PTH) från en eller flera bisköldkörtlar. Denna sjukdom kan på lång sikt orsaka benskörhet, hjärt- kärlsjukdom och njurpåverkan (bland annat bildning av njursten).

Orsaker
I 85 % av fallen beror sjukdomen på en godartat förstorad bisköldkörtel (adenom). I övriga fall är flera bisköldkörtlar omvandlade, ofta som en generell tillväxt (hyperplasi). Elakartad sjukdom är extremt ovanligt...

Vem får sjukdomen?
Sjukdomen kan drabba båda könen men är tre gånger vanligare hos kvinnor och risken ökar med stigande ålder.

Så ställs diagnosen

Symtom och kliniska fynd?
Idag upptäcks sjukdomen oftast som bifynd vid blodprovstagning utan att patienten tidigare har noterat några symtom. De vanligaste symtomen/fynden är:

  • Trötthet
  • Muskelsvaghet (främst i benen)
  • Koncentrationssvårigheter
  • Benskörhet (ibland skelettsmärtor)
  • Högt blodtryck
  • Sänkt stämningsläge, depression
  • Njursten

Hur ställs diagnosen?
Diagnosen ställs genom blodprov med analys av kalk (kalcium) och parathormon (PTH). Ibland kompletteras utredningen med bentäthetsmätning. Inför operation utförs ibland ultraljud av halsen alternativt isotopröntgen för att lokalisera den/de förstorade bisköldkörtlarna.

Behandlingsalternativ

Hur behandlas pHPT?
Operation är den enda behandling som botar sjukdomen och den innebär mycket låg risk för komplikationer. Den utförs vanligen i narkos och medför endast ett litet ärr som läker med gott kosmetiskt resultat. Direkt efter framgångsrik operation behöver man ibland, under en kortare period, äta kalktabletter för att underlätta återuppbyggnaden av skelettet.

Uppföljning
1-2 månader samt 6 månader efter operation görs en uppföljande provtagningskontroll. Ser då allt bra ut kan man avstå från fortsatta kontroller. Patienter som av någon anledning inte opereras bör följas med blodprover 1 gång/år.

Hur går det på lång sikt?
Efter lyckad operation försvinner många av de, för sjukdomen, typiska symtomen. Bevisat är att bentätheten ökar inom ett år efter operation.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hyperparatyreoidism HPT är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hyperparatyreoidism HPT ingår i tema Tema endokrinologi  och  Tema kirurgi