Hyperstimulering av ovarierna

Kallas också Ovariellt Hyperstimuleringssyndrom, OHSS, Överstimulering av äggstockarna

Senast ändrad 2015-10-12 av Linda Kluge Barnmorska, vårdavdelning

Överstimuleringssyndrom vid IVF-behandling, OHSS (Ovarian Hyperstimulation Syndrome)

OHSS är en komplikation som kan uppstå i samband med IVF-behandling (In Vitro-fertilisering) då en biologisk kvinnas äggstockar stimuleras. Komplikationen kan uppstå både innan och efter insättning av embryo och innebär att äggstockarna blivit överstimulerade med cystor med vätska i buken som följd. Milda former av OHSS är övergående och ses vid en tredjedel av IVF-behandlingar medan måttlig och allvarlig OHSS är ovanlig och kan kräva sjukhusvård.

Följ framförallt de råd och den information Du fått i samband med Din IVF-behandling.

 

Symtom

Mild OHSS

 • Spänd buk
 • Lindrig buksmärta

Måttlig OHSS

 • Spänd buk
 • Starkare buksmärta
 • Illamående, kräkningar och eller diarré

Allvarlig OHSS

 • Spänd buk
 • Starkare buksmärta
 • Påverkat allmäntillstånd
 • Andfåddhet, Tung andning, rosslig andning och andningsuppehåll
 • Kissar lite eller ingenting

 

Söka vård

 • Är du under pågående IVF-behandling så kontakta kontaktsjuksköterska i första hand
 • Känner du dig allvarligt påverkad och behöver söka akut, sök till akutmottagning Gynekologi

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hyperstimulering av ovarierna är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.