Hypofys-hormoner

Senast ändrad 2017-10-25 av Maria Björk Falk Administratör, annan

En förenklad bild av hormoner för våra patienter

För att öka förståelsen bland våra patienter, har vi tagit fram denna bild med hormonerna som utsöndras från hypofysen som är en hormonproducerande körtel i hjärnan.

Dessa hormoner styr kroppens körtlar bl.a. binjurar, sköldkörteln, äggstockar eller testiklar och leder tillproduktion av deras egna hormoner.

Bilden används för att förklara för våra patienter hur kroppen påverkas av de olika över- eller underproduktionerna, samt för att gå igenom provsvaren tillsammans.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hypofys-hormoner är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hypofys-hormoner ingår i tema Tema endokrinologi