Hypospadioperation

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Syftet med operationen är att förlänga urinröret och att få urinrörsmynningen på tippen av ollonet och att få normal funktion och acceptabelt kosmetiskt resultat. Vid urinrörskonstruktionen används förhuden vilket innebär att man efter operationen är "omskuren".

Före behandlingen

Inför operationen får du som förälder diskutera ingreppet med den plastikkirurg som ska utföra operationen. Då får du bland annat information om vilket resultat man kan uppnå med kirurgi. Inför operationen får du också  information av narkosläkaren och en sjuksköterska på vårdavdelningen.

Så går det till

Det finns ett flertal metoder för förlängning av urinröret, men hos oss används huvudsakligen så kallad Scuderiplastik. Operationen utförs i narkos och tar cirka två timmar.

Efter behandlingen

Efter operationen ligger en så kallad stent (en några cm lång kateter) i det konstruerade urinröret för att hålla mynningen öppen. Urinen leds ut via en kateter som läggs in i urinblåsan nedtill på buken (så kallad suprapubiskateter som sitter fastsydd med ett stygn i huden). Runt penis sätts ett stödjande förband. Vårdtiden är cirka 11 dagar inklusive inskrivningsdagen.

Stenten avlägsnas efter två dagar av opererande läkare. De två första dygnen eller tills stenten är avlägsnad, har du sängläge. Därefter sitter barnet i rullstol vårdtiden ut. Suprapubiskatetern proppas på dag 10 och då är det meningen att barnet ska kunna kissa den rätta vägen med en stråle. Efter detta avlägsnas katetern av vårdpersonalen. Det är viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter (exempelvis gymnastik och cykling ) under en månade efter operationen.

Återbesök sker efter cirka 3-6 månader på vår mottagning.

Komplikationer och risker

Det förekommer att patienten efter operationen kan ha ett läckage på undersida av penis eller att det tar lång tid att kissa. Dessa komplikationer är mycket sällsynta.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Hypospadioperation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Hypospadioperation ingår i tema Tema plastikkirurgi