Impetigo

Kallas också Svinkoppor

Är en hudinfektion orsakad av bakterier. Denna åkomma är smittsam och föres vidare till andra hudområden med fingrarna. För att förebygga denna spridning samt spridning till andra personer är det viktigt att Du inte kliar Dig på hudförändringarna och tvättar händerna ofta. Använd gärna handsprit och engångshanddukar. Du bör tvätta örngott och tvättbara kläder dagligen vid högsta möjliga temperatur. Leksaker bör rengöras dagligen. Undvik mjuka leksaker.

Så ställs diagnosen

Symtom, kliande, honungsgula sårskorpor. Diagnosen veriferas genom odling.

Behandlingsalternativ

Följ alltid noggrant Din läkares ordination. Behandlingen inleds med att man noggrant tvättar och blöter upp eventuella sårskorpor med tvål och vatten. Använd sedan gärna t e x Klorhexidin lösning för rengöring.

Om eventuell ytterligare behandling behövs avgör Din behandlande läkare.

Följ denna ordination noggrant. Detta är viktigt för att inte infektionen skall spridas till andra hudområden men också till andra personer. Om Du eller Ditt barn skall stanna hemma avgör Din behandlande läkare. Även om hudinfektionen läker som den skall finns ofta en kvarstående rodnad i området kvar en längre tid efter läkning. Detta är helt normalt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Impetigo är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.