Implantation av konstgjord slutmuskel

Kallas också Implantation av artificiell sfinkter

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Vid inkontinens på grund av en skada i slutmuskeln (sfinktern) efter till exempel ett kirurgiskt ingrepp, kan det vara aktuellt att få en konstgjord slutmuskel. Den konstgjorda slutmuskeln består av tre delar, en manschett som sitter runt urinröret, en vätskefylld ballong som placeras i buken ovanför ljumsken och en knapp som läggs i pungen eller ena yttre blygdläppen.

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för ett inskrivningssamtal innan operationen. Då tas ett EKG och blodprover samt en bedömning av en narkosläkare. Dagen innan operationen ska du duscha och tvåla in dig tre gånger med en desinfektionsvamp (Descutan) som du köper på apoteket. Detta är extra viktigt i ditt fall då man ska sätta in ett konstgjort material och en ökad infektionsrisk föreligger. Vid infektion i operationsområdet kan hela utrustningen behöva avlägsnas. Du får inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs i narkos och tar en till tre timmar. På män görs två snitt; ett under pungen och ett i ljumsken. Kuffen läggs runt urinröret, tryck-regleringsballongen i ljumsken och kontrollpumpen i pungen. På kvinnor görs ett sitt nertill i buken. Kuffen läggs runt urinröret och pumpen i ena yttre blygdläppen. En tunn kateter läggs in i urinblåsan under operationen.

Efter behandlingen

Efter några timmars övervakning på en uppvakningsavdelning kommer du tillbaka till vårdavdelningen. Du kan oftast dricka och äta direkt när du kommer tillbaka till avdelningen. Det är viktigt att du kommer upp och rör på dig efter operationen.

Sjukhusvistelsen brukar vara ca 3-4 dagar. För att inte skada det inopererade materialet får du endast ligga och stå de första två dagarna. Därefter kan du sitta kortare stunder på en tryckavlastande gummiring (endast män). Gummiringen får du låna med dig hem och lämna tillbaka vid återbesöket.

Katetern dras hos distriktssköterskan efter ca 10 dagar. När katetern är dragen kommer du att läcka urin som innan operationen p.g.a. att systemet inte är aktiverat. På remissen till distriktssköterskan kommer det att stå att man under inga omständigheter får sätta in en ny kateter om du skulle få svårt att kissa, utan den måste sättas in via magen. Vid behov kan du bli sjukskrivning i två till sex veckor. Undvik tunga lyft, hårt kroppsarbete och samlag under ca två månader. Du ska inte heller cykla de närmsta sex månaderna.

När du går hem får du ett informationskort på flera olika språk om det inopererade systemet. Detta kort bör du ha med dig vid exempelvis utlandsresor.

Aktiveringen görs 3-4 veckor efter operationen och du kommer att kallas för detta till urologmottagningen. Du ska då lära dig att handskas med systemet, det vill säga att kunna hantera pumpen för att öppna kuffen och kissa.

Komplikationer och risker

Vid problem inom ett dygn efter hemkomsten är du välkommen att kontakta Avdelning 30 eller Avdelning 17.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter hemkomsten kontaktar du Urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Implantation av konstgjord slutmuskel är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.