Implanterbar defibrillator (ICD)

Kallas också Implantable Cardioverter Defibrillator, ICD

Senast ändrad 2018-02-20 av Shabbar Jamaly Överläkare

Du har drabbats av ett tillstånd med ökad risk för livshotande hjärtrusningar. En ICD är en elektronisk batteridriven apparat som kan ge livräddande behandling mot sådana hjärtrusningar. Om du får en livshotande hjärtrusning, kommer ICD:n att avge en eller flera chocker (elektriska stötar) för att bryta hjärtrusningen. När man får en livshotande hjärtrusning är man oftast avsvimmad men ibland kan man vara vaken och då kan en ICD-chock upplevas som obehagligt. Det har beskrivits som ”en hästspark i bröstet” eller ”det blixtrar till för ögat”. ICD:n har även pacemakerfunktion för behandling av långsammare hjärtrytm.

ICD:n kan effektivt avbryta livshotande hjärtrusningar. Den kan inte förhindra själva uppkomsten av hjärtrusningen som måste behandlas med mediciner eller i vissa fall med ablation. Endast när vinsten överväger riskerna, erbjuder vi dig ICD-behandling som en livräddande åtgärd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Så går det till

Operationen sker i lokalbedövning. Elektroderna förs in via blodkärlet och placeras i höger sida av hjärtat. Dosan placeras under huden, nedanför vänstra nyckelbenet. Vid ett okomplicerat ingrepp kan du bli utskriven nästa dag.

 

 

Efter behandlingen

 

  • Det yttre förbandet avlägsnas dagen efter operation.
  • Tag själv bort det inre förbandet efter 5 – 7 dagar.
  • Håll förbandet torrt.
  • Stygnen försvinner efter någon tid och behöver inte tas bort.

 

Kontakta oss om du märker att såret blir rött, känns varmt, svullnar, börjar värka, vätskar sig eller om du får oklar feber.

Använd armen på den opererade sidan som vanligt, men undvik tungt arbete och extrema armrörelser den första veckan.

Det är viktigt att vara fysiskt aktiv både när man är frisk och när man har hjärtbesvär. Behöver du råd eller hjälp med träning kan du kontakta din sjukgymnast/fysioterapienheten på ditt hemsjukhus.

Ett ICD-kort kommer att skickas hem till dig. Kortet skall du alltid ha med dig i plånboken.

Efter implantationen kommer du att kallas till mottagningen med jämna mellanrum för kontroll av ICD-systemet. Batteriet till ICD:n har en livslängd på cirka 7 – 10 år.

 

Bilkörning
Om du erhåller ICD för att du har risk för en livshotande hjärtrusning men aldrig haft en sådan rusning, har man körförbud i en månad efter ICD-implantation.

Efter en potentiellt livshotande hjärtrusning har man körförbud i tre månader.

All yrkesmässig bilkörning och lastbilskörning är förbjudet för all framtid.

 

ICD i livets slutskede
När man är allvarligt sjuk och döende, kan ICD-behandling göra mer skada än nytta. I livets slutskede kan man i samråd med dig stänga av chockbehandlingen.  Pacemakerfunktionen kan fortsatt vara aktiv.

 

 

 

Komplikationer och risker

Möjliga komplikationer till ingreppet:

1 Blödningar.

2 Elektroden har flyttat på sig och ger dålig funktion.

3 Punktion av lungsäcken.

4 Punktion av hjärtväggen - i sällsynta fall.

En del av dessa komplikationer kräver förnyade ingrepp.

Ibland kan ICD:n misstolka ofarliga hjärtrusningar eller elektriska störningar som farliga och ger en eller flera felaktiga chocker. Tidigare utgjorde felaktiga chocker en betydande andel men med modernare ICD-programmering har den risken minskat betydligt. Ett fåtal patienter drabbas av allvarliga infektioner i ICD-systemet.

 

 

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Implanterbar defibrillator (ICD) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Implanterbar defibrillator (ICD) ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar