Infektion hos nyfödda barn

Senast ändrad 2017-05-02 av Marie Sellhed Intensivvårdssköterska

Nyfödda barn får lätt infektioner som lätt kan bli allvarliga. Immunförsvaret hos för tidigt födda barn är omoget och de vårdas i en främmande miljö, där de också utsätts för mycket stress och olika ingrepp. Det gör att de lättare får infektioner. Det viktigaste sättet att förhindra det är att ha god handhygien.

Ibland kan för tidigt födda barn få infektioner före, under och strax efter förlossningen. Det brukar då visa sig de första två-tre levnadsdygnen.

För tidigt födda barn behöver ofta många olika vårdåtgärder som kan göra att bakterier kommer in i blodet. Därför får barnet ofta antibiotika även om det bara finns en misstanke om att det har en infektion.

En vanlig infektion orsakas av bakterier som kallas koagulasnegativa stafylokocker, det förkortas KNS. Bakterien ingår i de flesta människors normala bakterieflora på huden. För friska människor är den helt ofarlig. Men hos för tidigt födda barn kan bakterien komma in i blodet och ge blodförgiftning.

Det viktigaste sättet att förhindra spridning av infektioner i sjukhusmiljön är att ha god handhygien. Därför använder alla, både personal och föräldrar, handsprit.

Risken för infektioner minskar om barnet får vara nära hud mot hud med föräldrarna. Det är också bra att barnet får bröstmjölk, så tidigt som möjligt, då det skyddar mot infektioner

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Infektion hos nyfödda barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.