Infektionskänslighet i samband med cancersjukdom och behandling

Senast ändrad 2017-03-31 av Anki Delin Eriksson Verksamhetsutvecklare, Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Immunförsvaret skyddar oss mot bakterier och virus. En del av immunförsvaret består av de vita blodkropparna.

De vita blodkropparna kan påverkas av vissa sjukdomar och behandlingar så att de minskar i antal och funktion. Detta gör att du blir infektionskänslig. Graden av infektionskänslighet kan variera hos olika personer beroende på sjukdomsstadium och effekt av given behandling.

De vita blodkropparna försvarar kroppen mot bakterier och virus. Ökad infektionskänslighet är vanlig då nybildningen av vita blodkroppar försämras.

Det finns många olika mikroorganismer omkring oss och flera finns naturligt på vår hud och i våra tarmar. När vi mår bra och är friska gör dessa mikroorganismer ingen skada.  Många är tvärtom nyttiga. Men en del mikroorganismer kan dock ge dig infektioner när ditt immunförsvar är nedsatt.

Råd för att minska risken att drabbas av infektioner i samband med infektionskänslighet

  • Undvik människor som visar tecken på infektion.
  • Undvik folksamlingar, t ex kollektivtrafiken i rusningstid.
  • Håll en god personlig hygien, tvätta t ex händerna regelbundet. Använd gärna handsprit.
  • Ha en egen handduk. Risken för infektion ökar om du delar handduk med andra familjemedlemmar.
  • Tänk på maten och hur den hanteras. All mat ska sköljas, beredas och tillagas korrekt så att skadliga bakterier försvinner.
  • Försök undvika skrubb- och skärsår. Ha alltid skor eller tofflor och använd handskar när du t ex jobbar i trädgården.
  • Rengör skär- och skrubbsår omgående. Håll sår rena och torra tills de läker.

 

Viktigt!

Kontakta vårdpersonalen dygnet runt om du får något av följande symtom, eftersom det kan betyda att du har en infektion.

  • Temperatur på 38ºC och däröver
  • Frossa
  • Du känner dig plötsligt dålig, trots att du inte har feber

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Infektionskänslighet i samband med cancersjukdom och behandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Infektionskänslighet i samband med cancersjukdom och behandling ingår i tema Tema cancer