Inflammatorisk spondylopati

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Så ställs diagnosen

Karakteristiskt för inflammatorisk ryggsjukdom (ankyloserande spondylit eller Bechterews sjukdom som den också kallas) är ryggsmärta i nedre delen av ryggen, särskilt under efternatten. Det är också vanligt med morgonstelhet. Sjukdomsförloppet är smygande och drabbar oftast patienter under 40 år.

Behandlingsalternativ

Sjukdomen behandlas i första hand med sjukgymnastik och läkemedel. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Inflammatorisk spondylopati är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.