Inför din grepprekonstruktion

Operation

Före behandlingen

Målet med din operation är att du ska få ett grepp som du kan använda i din vardag.

Nedan följer lite information som vi gärna vill att du läser igenom för att du ska kunna förbereda dig så bra som möjligt.

INFÖR OPERATIONEN

För att vårdavdelningen ska kunna planera din vistelse hos oss så bra som möjligt kommer en sjuksköterska från avdelning 233 (C.A.R.E.) vid Mölndals sjukhus kontakta dig ett par dagar innan din ankomst.

 Det vi då önskar få veta är föjande:

-       Vilket hjälpbehov du har

-       Särskilda rutiner som du använder vid blås- och tarmskötsel

-       Behov av specialmadrass eller annat hjälpmedel

-       Om du har med dig assistent/anhörig under vårdtiden

 

Hygienförberedelser

Kom ihåg att duscha enlig de instruktioner som du fått medskickat. Dessa finner du även under rubriken Avdelning 233.

 

FÖRÄNDRAT HJÄLPBEHOV

Perioden med restriktioner efter operationen kan medföra att du tillfälligt inte kan utföra vissa moment i din personliga vård som du brukar. Detta kan i sin tur orsaka ett större hjälpbehov. Om du tror att du behöver utöka din assistans, planera för det i god tid innan operationen.

Det går bra att sitta i manuell rullstol efter operationen men du kan få svårighet att köra långa sträckor på grund av skenor som du behöver ha för att skydda handen. 

Efter operationen kan du vara i behov av vissa hjälpmedel som t ex:

• Förflyttningshjälpmedel som t ex glidbräda eller lyft

• Mobil duschstol

• Elrullstol kan underlätta förflyttning längre sträckor

Förbered dig på att det oftast inte är tillåtet att köra bil förrän åtta veckor efter din operation, detta kan variera beroende på operationstyp.

ADL- Personlig vård

Det är viktigt att du under restriktionstiden, de första tre veckorna, är så aktiv som möjligt i din vardag utan att bryta restriktionerna. Arbetsterapeuten kommer därför att ringa dig någon vecka innan operationen för att tillsammans diskutera vad restriktionerna innebär för dig och hur du kan optimera din självständighet under dessa veckor.

Armbågsböjar-muskeln används ofta för att rekonstruera handfunktionen. Det innbär att du inte får "hooka" med armbågen de första veckorna. Varken lyfta benet med underarmen eller att "hooka i" arm/ryggstödet på rullstolen med underarmen när du tex lutar dig framåt eller hänga runt assistenten vid förflyttning. I övrigt ska du vara så aktiv du kan, med ortosen på.

Vid dusch och toalettbesök kan det underlätta med en mobil duschstol eftersom handen inte får belastas vid förflyttningar. Vid duschning skall du skydda armen med en plastpåse eller motsvarande.
Tänk på att ta med kläder med vida ärmar som underlättar på- och avklädning under operationsveckan.

Efter tre veckor får du börja använda den opererade handen i lättare aktiviteter, såsom att äta, borsta tänderna, övre hygien och påklädning. Vad gäller förflyttningar tar det i regel tre månader innan du kan belasta handen som tidigare.

Så går det till

Dagen innan operation

Dagen innan operationen är det många som behöver träffa dig. Det är därför viktigt att du infinner dig på avdelningen på utsatt tid (kl 09:30). Har du svårigheter att komma till avdelningen vid utsatt tid vänligen meddela detta till vår koordinator i god tid innan planerad inskrivning.  

Ansvarig handkirurg  träffar dig under dagen och ni går tillsammans igenom vad operationen innebär. En sjukgymnast gör bedömningar och tester av bl.a. styrka och rörlighet. Det tas även foton för att kunna jämföra med din handfunktion innan operationen. Tillsammans med en arbetsterapeut så kommer du att få formulera dina egna målsättningar med operationen. Målen fotograferas för att möjliggöra jämförelser med din aktivitetsförmåga innan operationen. Greppfunktionstest utförs samt mätning av din handvolym för att kunna följa din postoperativa svullnad. Narkosbedömning och viss provtagning görs också under dagen.

Dagarna efter operationen

SKENOR

Dagen efter operation tillveras en individanpassad skena. Denna används dygnet runt de första tre veckorna. Skenan tas bara av i samband med träning. Efter tre veckor används skenan endast nattetid i ytterligare två månader. Under dessa två månader kan det förekomma mindre dagskenor. Dessa är utformade så att de inte begränsar rörlighet och aktivitet under dagen i någon större utsträckning.

TRÄNING AV HANDEN

Träningen av återskapade funktioner påbörjas dagen efter operation med hjälp av en sjukgymnast. Innan du åker hem får du ett individuellt anpassat träningsprogram. Väl hemkommen skall du träna flera gånger dagligen, enligt programmet. Du ansvarar då för din träning själv, men kan även få uppföljning av sjukgymnast på hemorten, om du så önskar. Om du har kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast på hemorten, ta gärna med telefonnumret för eventuell överrapportering

3 veckor efter operation

Du kommer att bli kallad till uppföljning och träningsvecka på C.A.R.E. vid Mölndals sjukhus efter ca tre veckor.

Då följer vi upp träningen av handen och påbörjar samtidigt träning i dagliga aktiviteter. Vanligtvis kommer du att träna ett fletal gånger under dagen. Beroende på operation stannar du tre till fem dagar på avdelningen.

 

Förflyttningar

Köra rullstol

Det finns olika tekniker för att manövrera rullstolen. Generellt är det möjligt att köra rullstol kortare sträckor trots att du har skena på handen. Arbetsterapeut/sjukgymnast hjälper dig med teknik, tips och eventuell anpassning av skenan som kan passa dig.

Förflyttningar till från rullstol

Vi kommer att gå igenom förflyttningen tillsammans före och efter operationen. Prova gärna tekniken hemma innan operationen. Vi kommer att gå igenom förflyttningen tillsammans före och efter operationen. Prova gärna tekniken hemma innan operationen.

Efter behandlingen

Uppföljning

Förutom uppföljningen 3 veckor efter operation planeras ytterligare uppföljningstillfällen in. Dessa är vanligtvis omkring 3, 6 och 12 månader efter operation.

Dagsbesöket innefattar bedömning av hela teamet och de undersökningar och tester som du gjorde innan operationen upprepas åter. Var därför beredd på att du kan behöva avsätta en större del av dagen för detta besök. I vissa fall kan du åka dagen innan.

 Vi har regelbundna uppföljningar på Spinalis (Stockholm), Orup (Skåne), Örebro, Linköping och i Sunderbyn (Norrbotten). Om du kommer från dessa regioner har vi som målsättning att göra uppföljningarna där.

 

Skenor

Dagen efter operation påbörjas tillverkning av din skena. Denna används generellt dygnet runt de första 4 veckorna. Skenan tas bara av i samband med träning.  Därefter används skenan endast nattetid ytterligare i cirka 2 månader. Dagen efter operation påbörjas tillverkning av din skena. Denna används generellt dygnet runt de första 4 veckorna. Skenan tas bara av i samband med träning. Därefter används skenan endast nattetid ytterligare i cirka 2 månader.

3 till 4 veckor efter operationen 

Exempel på träning tre veckor efter operation. Exempel på träning tre veckor efter operation.

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Inför din grepprekonstruktion är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Inför din grepprekonstruktion ingår i tema Tema ortopedi