Inför din nervtransferering

Senast ändrad 2016-02-19 av Anna-Karin Gustavsson Arbetsterapeut

Målet med din operation är att du som ett första steg ska optimera förutsättningarna att kunna sträcka fingrarna och öppna din hand.

Nedan följer lite information som vi gärna vill att du läser igenom för att du ska kunna förbereda dig så bra som möjligt.

 

Operation

Före behandlingen

 

INFÖR OPERATIONEN

För att vårdavdelningen ska kunna planera din vistelse hos oss så bra som möjligt kommer en sjuksköterska från avdelning 233 (C.A.R.E.) vid Mölndals sjukhus att kontakta dig ett par dagar innan din ankomst.

 

Det vi då önskar veta är följande:

  •  Vilket hjälpbehov du har
  •  Särskilda rutiner som du använder vid blås- och tarmskötsel
  •  Behov av specialmadrass eller annat hjälpmedel
  •  Om du har med dig en assistent eller närstående under vårdtiden

 

Hygienförberedelser

Kom ihåg att duscha enlig de instruktioner som du fått medskickat. Dessa finner du även under rubriken Avdelning 233.

 

FÖRÄNDRAT HJÄLPBEHOV

Beslut om restriktioner fattas av kirurgen under operationen. Det är därför svårt att förutse ditt förändrade hjälpbehov. I de allra flesta fall finns restriktioner i form av att inte belasta eller sträcka ut din arm/armar under två veckors tid. Detta leder till ett tillfälligt större hjälpbehov i olika grad. Då vi inte vet i förväg är det bra om du förbereder dig på restriktioner som innebär att du inte får belasta din arm och att den blir låst i ett halvböjt läge i två veckor. Fundera därför över om du behöver utöka din assistans. Planera för eventuell utökning av assistans i god tid innan operationen.

 

Efter operationen kan du därför vara i behov av vissa hjälpmedel t ex:

  • Förflyttningshjälpmedel, t ex glidbräda eller lyft
  • Mobil duschstol

 

AKTIVITETER I DAGLIGA LIVET - PERSONLIG VÅRD

Det är viktigt att du under restriktionstiden, 2 veckor, är så aktiv som möjligt i din vardag utan att bryta restriktionerna. Arbetsterapeuten kommer därför att ringa dig någon vecka innan operationen för att tillsammans diskutera vad restriktionerna innebär för dig och hur du kan optimera din självständighet under dessa 2 veckor.

Vid duschning skall du skydda armen med en plastpåse eller motsvarande. Tänk på att ta med kläder med vida ärmar som underlättar på- och avklädning under operationsveckan. Vid dusch och toalettbesök kan det underlätta med en mobil duschstol eftersom handen inte får belastas vid förflyttningar.

Efter 2 veckor får du börja använda den opererade armen igen likt tidigare.

 

 

Så går det till

 DAGEN INNAN OPERATIONEN

Dagen innan operationen är det många som behöver träffa dig. Det är därför viktigt att du infinner dig på avdelningen på utsatt tid (kl 09:30). Har du svårigheter att komma till avdelningen till 09:30 så meddela vår koordinator i god tid innan planerad inskrivning.  

Ansvarig handkirurg  träffar dig under dagen och ni går tillsammans igenom vad operationen innebär. En sjukgymnast gör bedömningar och tester av bl.a. styrka och rörlighet. Det tas även foton för att kunna jämföra med din handfunktion innan och efter operationen. Du kommer att diskutera med arbetsterapeuten om de sannolika restriktionerna och hur vardagen kan lösas på smidigast sätt, trots restriktioner.  

Narkosbedömning och viss provtagning görs också under dagen.

 

SKENOR
Efter operationen kommer din armbåge att vara låst i ett böjt läge dygnet runt under två veckor för att optimera resultatet av operationen. Du behåller antingen det gips som du fått direkt efter operationen eller så görs en individuellt utformad skena dagen efter operationen.

 

 

FÖRFLYTTNINGAR

Köra rullstol

Vi försöker i den mån det går att möjliggöra att du kan manövrera din rullstol kortare sträckor inomhus under den period då restriktioner föreligger.  Räkna med att det kommer att bli svårt att köra själv längre sträckor under 2 veckor.

Förflyttningar till/från rullstol

Vi kommer att gå igenom förflyttningen tillsammans före och efter operationen. Prova gärna tekniken hemma innan operationsveckan så att du och eventuella assistenter är förbededda på ny förflyttningsteknik. Vi kommer att gå igenom förflyttningen tillsammans före och efter operationen. Prova gärna tekniken hemma innan operationsveckan så att du och eventuella assistenter är förbededda på ny förflyttningsteknik.

Efter behandlingen

FORTSATT UPPFÖLJNING

Uppföljningstillfällen planeras vanligtvis 6, 12, 18 och 24 månader efter operation. Dessa besök sker som mottagningsbesök och innefattar hela teamet. Var därför beredd på att du kan behöva avsätta en större del av dagen för detta besök.

 

Vi har också regelbundna uppföljningar på Spinalis (Stockholm), Orup (Skåne), Örebro, Linköping och i Sunderbyn (Norrbotten). Om du kommer från dessa regioner har vi som målsättning att göra uppföljningarna där.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Inför din nervtransferering är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.