Inför din spasticitetsoperation

Senast ändrad 2016-06-27 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SPASTICITETSREDUCERANDE KIRURGI

 

Vid ryggmärgsskada, eller medfödd/förvärvad hjärnskada är ofrivilliga muskelspänningar (spasticitet) ett vanligt problem. Spasticitet är en onormalt förhöjd muskeltonus till följd av skada i centrala nervsystemet eller nervbanorna i ryggmärgen. Den ökade muskeltonusen försvårar eller förhindrar automatiserade och viljemässiga rörelser. Musklerna kan inte längre styras av centrala nervsystemet.

Vid spasticitetsreducerande kirurgi förlänger man drabbade (spända) muskler, för att minska den ökade spänningen. Nedan visas en schematisk bild som beskriver hur en senförlängning oftast genomförs.

Målet med operationen är att ändra viloläget på din arm/hand och, om möjligt, öka möjligheten att använda din arm och hand i dagliga livet. Målet med operationen är att ändra viloläget på din arm/hand och, om möjligt, öka möjligheten att använda din arm och hand i dagliga livet.

 

Vi ber dig läsa igenom följande text för att på bästa sätt kunna förbereda sig inför operationen.

Operation

Före behandlingen

För att vårdavdelningen ska kunna planera din vistelse hos oss så bra som möjligt kommer sjuksköterska från avdelning 233 (C.A.R.E) vid Mölndals sjukhus ringa dig ett par dagar innan din ankomst. 

Vi önskar då information om följande:

  • Vilket hjälpbehov du har
  • Rutiner som du har kring blås- och tarmskötsel
  • Behov av specialmadrass eller andra hjälpmedel
  • Om du har med dig assistent eller anhörig under vårdtiden

 
Hygienförberedelser

Kom ihåg att duscha enlig de instruktioner som du fått medskickat. Du hittar mer information kring detta på vår hemsida, www.sahlgrenska.se under ”Verksamhet avancerad rekonstruktion av extremiteter” – avdelning 233.

 

FÖRÄNDRAT HJÄLPBEHOV

Perioden med restriktioner efter operation kan medföra att du inte kan utföra vissa moment i personlig vård som vanligt. Detta kan medföra ett större hjälpbehov. Om du bedömmer att  du behöver utöka din assistans/hemtjänst alternativt ansöka om bistånd för hjälpinsatser, behöver du planera det i god tid innan operationen.

Om du använder rullstol går bra att sitta i manuell rullstol efter operationen, men du kan få svårighet att köra långa sträckor på grund av skenor på handen.

Efter operationen kan du vara i behov av vissa hjälpmedel t ex:

• Andra förflyttningshjälpmedel  t ex glidbräda eller lyft, rollator

• Mobil duschstol

• Elrullstol för underlätta förflyttning längre sträckor utomhus

 

ADL- PERSONLIG VÅRD 

Det är viktigt att du under restriktionstiden, de första 3 veckorna, är så aktiv som möjligt i din vardag utan att bryta restriktionerna. Arbetsterapeuten kommer därför att ringa dig någon vecka innan operationen för att tillsammans diskutera vad restriktionerna innebär för dig och hur du kan fortsätta leva så självständigt som möjligt under dessa veckor.

Vid duschning skydda armen med en plastpåse eller motsvarande.

Tänk på att ta med kläder med vida ärmar som underlättar på- och avklädning.

Efter 3 veckor får du börja använda den opererade handen i dagligt liv igen, men det kommer att vara med vissa begränsningar.

 

Så går det till

Dagen innan operation är det många som behöver träffa dig. Det är därför viktigt att du infinner dig på avdelningen på utsatt tid (kl 09:30). Har du svårigheter att komma till avdelningen i tid för att börja inskrivningen, vänligen meddela vår koordinator i god tid.  

Ansvarig handkirurg  träffar dig under dagen och ni går tillsammans igenom vad operationen innebär. En sjukgymnast gör bedömningar och tester av bl.a. spasticitet och rörlighet. Tillsammans med en arbetsterapeut kommer du att formulera dina målsättningar med operationen. Vid dessa möten tas det foton för att sedan kunna jämföra din handfunktion före och efter operationen. Bedömning av sjukgymnast och arbetsterapeut kan även ske via mottagningsbesök någon vecka innan operationen. Du får i så fall en kallelse till detta.

Bedömning inför narkos och viss provtagning görs också dagen innan operation.

Dagarna efter operationen

SKENOR
 

Dagen efter operation tillverkas en individanpassad skena. Denna används generellt dygnet runt de första 3-4 veckorna. Beroende på vilken operation du genomgått kan funktionsträning förekomma, skenan tas då av i samband med funktionsträning. Därefter används skenan endast nattetid ytterligare i cirka 2 månader.
Skenorna ser olika ut beroende på vilket ingrepp som du genomgått.

 

TRÄNING AV HANDEN

Träning för återskapande av funktioner påbörjas tillsammans med en sjukgymnast dagen efter operationen. I vissa fall blir det träning flera gånger per dag och i vissa fall uteblir träningen, beroende på operation. Teamet beslutar tillsammans med dig vilken rehabiliteringsstrategi som fungerar bäst utifrån dina förutsättningar. Om du bör träna efter operationen får du ett individuellt anpassat träningsprogram innan du åker hem. Väl hemkommen skall du träna enligt programmet. Du ansvarar då för din träning, men kan även få uppföljning av en sjukgymnast/arbetsterapeut på hemorten, om du så önskar. Har du redan kontakt med en arbetsterapeut eller sjukgymnast på hemorten, ta gärna med telefonnumret för eventuell överrapportering.

UPPFÖLJNING OCH TRÄNING 3 VECKOR EFTER OPERATION

Du kan att bli kallad till en träningsvecka ca 3 veckor efter operation. Vi följer då upp den funktionella träningen och påbörjar samtidigt träning i dagliga aktiviteter. Vanligtvis kommer du att träna vid ett flertal tillfällen under dagen. Beroende på typ av operation stannar du 2-5 dagar på avdelningen. Det förekommer även att uppföljning enbart sker via mottagningsbesök, beroende på operationstyp. Vi förmedlar vilken rehabiliteringsstrategi som är bäst lämpad för dig innan då åker hem från operationsveckan.

FÖRFLYTTNINGAR

Köra rullstol

Om du använder rullstol finns olika tekniker för att manövrera rullstolen (se bild). Generellt är det möjligt att köra rullstol kortare sträckor trots att du har skena på handen. Vi hjälper dig med teknik, tips och eventuell anpassning av skenan som kan passa dig.   

Gånghjälpmedel

Om du använder gånghjälpmedel försöker vi anpassa dem så att du kan klara dig även med skenorna på.

Exempel på en vanligt förekommande skena. Exempel på en vanligt förekommande skena.

 

Det finns olika tekniker för att manövrera rullstolen trots att du har en skena på handen. Det finns olika tekniker för att manövrera rullstolen trots att du har en skena på handen.

Efter behandlingen

FORTSATT UPPFÖLJNING

 

Ytterligare uppföljningstillfällen planeras vanligtvis 3, 6 och 12 månader efter operation. Dessa mottagningsbesök innefattar bedömning av hela teamet och de undersökningar och tester som du gjorde innan operationen upprepas åter. Var därför beredd på att du kan behöva avsätta en större del av dagen för detta besök.

Vi har också regelbundna uppföljningar på Spinalis (Stockholm), Orup (Skåne), Örebro och i Sunderbyn (Norrrbotten). Om du kommer från dessa regioner har vi som målsättning att göra uppföljningarna där.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Inför din spasticitetsoperation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Inför din spasticitetsoperation ingår i tema Tema ortopedi