Information om levande organdonation och transplantation

Senast ändrad 2015-11-24 av Karin Bergström IT-koordinator

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Information

Att ge en njure är en skrift som vänder sig till dig som funderar på, eller har beslutat att donera en av dina njurar. Öppna eller ladda ner den som PDF här.

Att ge en del av sin lever är en skrift som vänder sig till dig som funderar på, eller har beslutat att donera en bit av din lever. 
Öppna eller ladda ner den som PDF här.

Livet med en ny njure är en skrift som beskriver vad som händer före, under och efter en njurtransplantation. Den vänder sig i första hand till dig som ska få en ny njure, men också till din familj och andra närstående. Öppna eller ladda ner den som PDF här.

Livet med en ny lever är en skrift som beskriver vad som händer före, under och efter en levertransplantation. Den vänder sig i första hand till dig som ska få en ny lever, men också till din familj och andra närstående. Öppna eller ladda ner den som PDF här.

Livet med nya lungor

Så går det till

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Information om levande organdonation och transplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.