Information vid stroke

Senast ändrad 2015-05-13 av Sara Möller Sjuksköterska, allmän

I behandlingen efter en stroke ingår att ge information om riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, höga blodfetter, kost, rökning, motion och hög konsumtion av alkohol. Tidigt under vårdtiden brukar man få möjlighet till att träffa hela vårdteamet för att planera vårdtiden och sätta upp mål för just dig.

 

När det är dags för utskrivning är det andra saker du behöver veta. Efter en stroke får man t.ex. bilkörningsförbud till och med återbesöket hos läkaren efter ungefär tre månader. Du ska också få information om vilka återbesök du kommer att kallas till på sjukhuset. Den långsiktiga uppföljningen av din stroke sker via din vårdcentral som också får en kopia av sjukhusets slutanteckningar.

 

Om du behöver hjälp från kommunen kan ni ha en samordnad vårdplanering på avdelningen. Om du känner dig osäker på om du vill ha det eller ej kan du be att få kontaktuppgifter till kommunens biståndhandläggare så att du själv kan kontakta dem när du kommit hem.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Information vid stroke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.