Informationsträff inför förlossning

Senast ändrad 2017-02-06 av Åsa Atcheba Sektionsledare

Du är välkommen till våra informationsträffar inför förlossningen. Informationsträffarna äger rum på Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset. Vi har även förlossningsinformation på engelska. Ingen föranmälan behövs.

Mölndals sjukhus

Information på svenska
Datum
: Måndagar varannan vecka, jämna veckor, mellan den 9/1 - 3/4,  2017.
Tid: 17.00 - cirka 18.15.
Plats
: Mölndals sjukhus,  Mölndalsaulan, ingång V.

 

Östra sjukhuset 

Information på svenska
Datum: Torsdagar varannan vecka, ojämna veckor, mellan den 5/1 - 8/6, 2017.
Tid:  Kl 17.00 - cirka 18.15.
Plats: Diagnosvägen 15, Aulan Järneken, vid Kvinnosjukvårdens entré, bottenvåningen

Information på engelska
Datum
: 20/12, 17/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5, 13/6.
Tid: 17.00 - cirka 19.00.
Plats: Diagnosvägen 15, Samling i Kvinnosjukvårdens café, bottenvåningen.

Information in english
Observation! The information at the 7/2 is cancelled.

Date: 20/12, 17/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5, 13/6.
Time: 17.00 ~ 19.00.
Address: Östra Hospital, Clinical Department of Obstetrics and Gynaecology,
Diagnosvägen 15, Göteborg.
Meeting-place: Ground floor at the café.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Informationsträff inför förlossning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Informationsträff inför förlossning ingår i tema Tema förlossning