Informationsträff inför förlossning

Senast ändrad 2018-02-08 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Du är välkommen till våra informationsträffar inför förlossningen. Informationsträffarna äger rum på Östra sjukhuset. Vi har även förlossningsinformation på engelska. Ingen föranmälan behövs. 

OBS! Inställd information tom V7 2018, pga mässlingsutbrott.

Östra sjukhuset 

Information på svenska
Datum:  
Onsdagar ojämna veckor med start V9.
Tid:  Kl 17.30 - cirka 19.00
Plats: 
Diagnosvägen 15, Aulan Järneken, vid Kvinnosjukvårdens entré, bottenvåningen

Information på engelska 2018
Datum
: 20/3, 10/4, 8/5, 12/6
Tid: 17.00 - 19.00.
Plats: Diagnosvägen 15, Samling i Kvinnosjukvårdens café, bottenvåningen.

Information in english 2018
Date: 20/3, 10/4, 8/5, 12/6
Time: 17.00 - 19.00.
Address: Östra Hospital, Clinical Department of Obstetrics and Gynaecology, Diagnosvägen 15, Göteborg.
Meeting-place: Ground floor at the café.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Informationsträff inför förlossning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Informationsträff inför förlossning ingår i tema Tema förlossning