Injektionsbehandling vid hemorrojder

Senast ändrad 2016-01-21 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Injektionsbehandling vid hemorrojder innebär att hemorrojderna behandlas med läkemedel som får dem att skrumpna och ramla av.

Före behandlingen

Behandlingen utförs medan du är vaken och du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt.

Så går det till

Vid behandlingen är det vanligast att du får ligga på sidan på en brits. Sköterskan/Läkaren för in ett proktoskop, ett slags rörformat instrument, i ändtarmsöppningen och du får en spruta med läkemedlet injicerat i slemhinnan ovanför hemorrojderna.

Medlet gör så att blodkärlen som leder till hemorrojderna skrumpnar. När blodtillförseln stryps förtvinar hemorrojderna och ramlar av.

Behandlingen ska inte vara smärtsam, men kan upplevas som obehaglig. Vissa kan uppleva att de känner sig nödiga efter behandlingen, något som beror på att slemhinnan i ändtarmen spänns ut. 

Efter behandlingen

Effekten av injektionsbehandling vid hemorrojder uppnås efter några dagar och kan i bästa fall vara i flera år. Skulle besvären återkomma kan behandlingen upprepas.

Komplikationer och risker

Män som behandlas med läkemedelsinjektion vid hemorrojder kan, i enstaka fall, drabbas av inflammation i sädesblåsorna. Skulle detta uppstå behandlas det med antibiotika under ett par dagar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Injektionsbehandling vid hemorrojder är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.