Inprovning ortopedtekniskt hjälpmedel för barn med neurologisk funktionsnedsättning

Senast ändrad 2017-12-11 av Annika Blomkvist Fysioterapeut, sjukgymnast

Inprovning av ortopedtekniskt hjälpmedel på Regionhabiliteringen

Målsättningen är att hjälpmedlet skall fungera optimalt för barnet/ungdomen.

Så går det till

Inprovning av och träning med ortopedtekniskt hjälpmedel för barn med neurologisk funktionsnedsättning sker individuellt utifrån patientens förutsättningar och beroende på typ av hjälpmedel. Teamet som ansvarar för inprovningen är tvärprofessionellt. För barn i förskoleåldern ingår specialpedagog och för skolbarn finns sjukhusskola. Patienten tränas att använda sitt hjälpmedel i olika situationer. Tillsammans med sina anhöriga får patienten information och instruktion kring hjälpmedlet.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Inprovning ortopedtekniskt hjälpmedel för barn med neurologisk funktionsnedsättning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Inprovning ortopedtekniskt hjälpmedel för barn med neurologisk funktionsnedsättning ingår i tema Tema barnsjukvård