Instillation av Oxybutynin

Senast ändrad 2015-12-07 av Marianne Fehrling Sjuksköterska, specialfunktion

Vad innehåller läkemedlet och när använder man det?
Verksamt ämne är Oxybutyninhydroklorid och ges vid överaktiv blåsa. Medlet ges via en kateter direkt in i urinblåsan.

Hur verkar läkemedlet?
Oxybutyninet gör att trycket i urinblåsan minskar och trängningarna blir mindre täta och samtidigt svagare. Förmågan att hålla urinen förbättras och eventuella urinläckage minskar eller upphör.

Före behandlingen

.

Så går det till

.

Efter behandlingen

.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Instillation av Oxybutynin är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Instillation av Oxybutynin ingår i tema Tema urologi