Integrerad Psykologisk Terapi - Kognitiv(IPT-K)

Senast ändrad 2015-09-18 av Susanna Kovacic Verksamhetsassistent

Integrerad psykologisk terapi (IPT-k) är ett gruppbaserat program med kognitiv beteendeterapeutisk grund, som integrerar kognitiv träning och träning med psykosocial inriktning. Programmet utgår ifrån att basala kognitiva brister har en negativ inverkan på beteende, sociala färdigheter och oberoende sociala funktioner. Den psykosociala träningen syftar till att förbättra social funktion, förmåga till egen omsorg samt arbetsförmåga.

Slutmålet är förbättrad social kompetens och färdighet. Programmet är manualbaserat och organiserat i fem underprogram, som bygger på varandra och ges i bestämd ordning. Det första delprogrammet berör basala kognitiva nedsättningar. Personen tränar efter uppsatta individuella mål inom området i grupp. Därefter fokuseras social kognition såsom emotionell uppmärksamhet och förmåga. Slutligen, under det fjärde och femte programmet, övar personen sig i sociala färdigheter genom metoder som rollspel och gruppbaserad problemlösning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Integrerad Psykologisk Terapi - Kognitiv(IPT-K) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Integrerad Psykologisk Terapi - Kognitiv(IPT-K) ingår i tema Tema psykiatri