Intensiv habilitering, barn

Senast ändrad 2017-12-05 av Maria Attfors Östlind Specialpedagog

Intensiv habilitering på Regionhabiliteringen

Vi tar emot barn för en intensivare habiliteringsinsats som komplettering och stöd till det arbete som görs vid de lokala habiliteringarna. Syftet är att intensifiera, komplettera och fördjupa pågående habiliteringsinsatser. Perioden kan ha tyngdpunkt på grovmotorik, finmotorik, kommunikation eller pedagogik, men kan också vara mer allmänt inriktad.

Basen för barnets behandling är avdelningen där habiliteringsassistenterna finns. Varje barn får ett individuellt utformat schema utifrån sina behov och deltar även i gemensamma aktiviteter med andra barn.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Intensiv habilitering, barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Intensiv habilitering, barn ingår i tema Tema barnsjukvård